1266 (1066) 2017-02-17 - 2017-02-23

Dotacje na gdyński sport

Ponad milion złotych przyznano gdyńskich klubom sportowym na pierwsze półrocze 2017 roku. Łącznie pozytywnie rozpatrzono 73 wnioski. Pieniądze otrzyma 50 klubów sportowych, między innymi: kluby piłkarskie, żeglarze, judocy, pływacy i lekkoatleci.
Gdynia wspiera kluby sportowe od wielu lat. Środki finansowe pochodzące z dotacji pomagają w zakupie sprzętu, organizacji wyjazdów na zawody sportowe czy dofinansowaniu działalności. Dzięki dotacjom wiele młodych talentów może poświęcić się swojej pasji, jaką jest sport. Wsparcie dzieci i młodzieży przynosi efekty. Zawodni odnoszą sukcesy i promują zdrowy styl życia.
– 270 000 zł otrzymało dziewięć klubów piłkarskich, 200 000 zł przyznano żeglarstwu, a 77 000 zł koszykówce. Na judo przeznaczono 70 000 zł, z kolei po ok. 65 000 zł na gdyńskie kluby pływackie i piłki ręcznej. Dotacje otrzymały również m.in.: lekkoatletyka, gimnastyka artystyczna, sporty walki, siatkówka, rugby, strzelectwo sportowe i tenis stołowy – tłumaczy dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu, Marek Łucyk.
Kryterium decydującym o wysokości dofinansowania były przede wszystkim: atrakcyjność programowa oferty, w tym wymiar i cykliczność pozalekcyjnych zajęć szkoleniowych, liczba uczestników szkolenia oraz wyniki sportowe uzyskane w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży.
Pełne zestawienie przyznanych dotacji znajduje się m.in. na stronie www.gdyniasport.pl.