1266 (1066) 2017-02-17 - 2017-02-23

Podsumowanie XIX edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”

Konkurs „Zapraszamy ptaki do Gdyni”  został rozstrzygnięty. W tym roku jury stanęło przed trudnym zadaniem wyłonienia najlepszych prac spośród 336 wykonanych przez uczniów (249 karmników i 87 budek lęgowych), zgłoszonych łącznie przez 25 placówek oświatowych. 

Przyznano 40 rzeczowych nagród indywidualnych dla uczestników konkursu (w kategoriach: budka lęgowa oraz karmnik) oraz 3 nagrody rzeczowe dla szkół w postaci pomocy naukowych i dydaktycznych. Nagrodzono: SP nr 40 im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Burchardta, SP nr 28 im. Lotników Polskich i SP nr 18 im. Kornela Makuszyńskiego

Wszyscy uczestnicy otrzymają, wzorem poprzednich edycji kubki z nadrukowanym wizerunkiem ptaka. Tym razem na kubkach znalazł się rudzik.

Konkurs ma na celu edukację dzieci i młodzieży w zakresie zasad prawidłowego dokarmiania ptaków. Służy także uzupełnianiu stałych miejsc lęgowych dla ptaków poprzez umieszczanie budek lęgowych na drzewach lub budynkach. Za sprawą konkursu na terenie Gdyni pojawiło się 1998 nowych miejsc lęgowych i 2674 karmniki dla ptaków zimujących w Gdyni.

Podobnie jak w latach ubiegłych zapraszamy wszystkich zainteresowanych gdynian, którzy chcieliby zamontować budkę lęgową lub karmnik w swoim ogrodzie lub budynku, do siedziby Wydziału Środowiska (ul. 10 Lutego 24).
Prace będziemy wydawać w dniach 20-23 lutego w godz. 12.00-14.00 (na portierni informacja o miejscu wydawania prac).