1266 (1066) 2017-02-17 - 2017-02-23

Pomoc psychologa i psychiatry

Anonimowi Depresanci zapraszają na spotkania w piątki o godz. 18.00 (ul. Św. Mikołaja 1). Szczegóły: www.grupaadgdynia.strefa.pl.

***
Psychiatryczny Oddział Dzienny w Centrum Zdrowia Psychicznego (ul. Traugutta 9) prowadzi bezpłatne zajęcia oraz leczenie osób chorych na schizofrenię prowadzone przez zespół psychologów, psychiatrę, pedagoga i terapeutę zajęciowego w dni powszednie w godz. 9.00-14.00. Tel. 58 620 81 70 wewn. 43 lub 36.
***
Dzienny Dom Pomocy Społecznej (ul. Gen. Maczka 1) zaprasza 28 lutego o godz. 17.30 na spotkanie grupy wsparcia „Sami sobie”. Omawiane będą tematy związane z opieką nad osobą z otępieniem i chorobą Alzhaimera. Wstęp wolny.
***
Anonimowi Jedzenioholicy wierzą, że kompulsywne jedzenie jest uzależnieniem i tak jak alkoholizm i inne uzależnienia może być powstrzymane. Spotkania odbywają się w czwartki o godz. 18.00 w Stowarzyszeniu Klub Abstynenta Krokus, ul. Traugutta 9 (w 1. czwartek miesiąca mityng otwarty).
***
Grupy rodzinne z problemem alkoholowym (uzależnienie i współuzależnienie) spotykają się w środy o godz. 18.00 (ul. Kcyńska 2, plebania), w piątki o godz. 17.30 (ul. Traugutta 9) i w czwartki o godz. 18.00 (ul Konwaliowa 13, przy kościele).
Tel. zaufania 517 836 076.
***
Gabinet Psychoterapii Psychoanalitycznej, Dorota Pruszyńska, zaprasza osoby z problemami uzależnień współwystępującymi z zaburzeniami psychicznymi oraz członków rodzin, w tym dorosłe dzieci z rodzin z podwójną diagnozą, na konsultacje z psychologiem. Po konsultacjach możliwy udział w psychoterapii indywidualnej lub grupowej. Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-18.00 w Klubie 123 (ul. Warszawska 42) u psychologa Sebastiana Ogiejko, tel. 797 993 618.
Program finansowany przez miasto.
***
Psychoterapeuta Iwona Szmalenberg zaprasza w środy w godz. 15.00-17.00 na bezpłatne spotkania w ramach grupy terapeutycznej dla osób w kryzysie związanym z trudną sytuacją w rodzinie (uzależnienia, zachowania kompulsywne, choroby psychiczne, przemoc, samobójstwo bliskiej osoby, w tym również uzależnienia bądź choroby psychiczne rodziców, rodzeństwa, dziadków).
Rejestracja w godz.  12.00-18.00 pod nr. tel. 797 993 618 (Sebastian Ogiejko).
Program finansowany z budżetu miasta.
***
Centrum Terapii Autyzmu Sotis zaprasza na bezpłatne badania dzieci w wieku 1,5-5 lat w kierunku diagnozy  w kierunku autyzmu i zespołu Aspergera.
Bezpłatne rekomendacje obejmują zebranie informacji o dziecku, obserwację indywidualną, opcjonalnie obserwację w kontakcie z rówieśnikami, przekazanie rekomendacji.
Więcej informacji pod nr. tel. 667 098 077.