1268 (1068) 2017-03-03 - 2017-03-09

Szczepienia przed podróżą

Przychodnia Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej (ul. Powstania Styczniowego 9 b) zaprasza od poniedziałku do piątku od 7:00 do 13:30, a we wtorki i czwartki do 17.15 na konsultacje lekarskie oraz szczepienia.
Przed wyjazdem do strefy zwiększonego ryzyka należy przygotować się odpowiednio wcześniej (6 do 8 tygodni przed planowanym wyjazdem, a jeśli to możliwe, nawet wcześniej), aby zapewnić maksymalnie szeroki stopień zabezpieczenia przed chorobami w przewidywanym rejonie pobytu. Pobyt w kraju strefy tropikalnej wymaga wcześniejszego zaplanowania szczepień (np. WZW B, WZW A) uzależnionego od ewentualnej możliwości podania kolejnej dawki w miejscu pobytu. Szczepienia ochronne dają czynne uodpornienie drogą wprowadzenia do organizmu antygenów zarazków (wirusy, bakterie), pozbawionych zdolności chorobotwórczych. W wyniku szczepienia pacjent uzyskuje odporność opartą na wytworzeniu się swoistych przeciwciał.