1270 (1070) 2017-03-17 - 2017-03-23

„Mały procent – wielka sprawa!” Przekaż swój 1% gdyńskim OPP

Jesteśmy przekonani, że wśród gdyńskich organizacji pożytku publicznego znajdą Państwo tę, która realizuje cele najbliższe Państwa sercu! Dlatego zachęcamy do udziału w kampanii „Mały procent – wielka sprawa”! W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatkowych, dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających w Gdyni i dla dobra jej mieszkańców.
Podczas ubiegłorocznej akcji 1% organizacje działające na terenie Gdyni zostały wsparte kwotą 11 mln zł! Są to pieniądze, które każdego dnia zmieniają nasze miasto. Do organizacji, które uzyskały największe wsparcie, można zaliczyć Stowarzyszenie Hospicjum św. Wawrzyńca oraz OTOZ Animals prowadzące gdyńskie schronisko Ciapkowo.
Jeśli już wybierzemy organizację, której chcemy przekazać 1% naszego podatku, to w zeznaniu PIT należy wpisać jej numer KRS wybranej organizacji. Spis wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymywania 1 procenta podatku można znaleźć w serwisie bazy.ngo.pl/opp. W „Ratuszu” prezentujemy te organizacje, które związane są z naszym miastem i prowadzą działalność na rzecz gdynian. Zachęcamy do przekazywania 1% dla wybranej organizacji:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom POMOST
KRS: 0000106033
Strona www.pomost.pomorskie.pl
e-mail: kontakt@pomost.pomorskie.pl
ul. Orłowska 70, 81-542 Gdynia
Stowarzyszenie wspiera rozwój i funkcjonowanie społeczne dzieci z ADHD. Pomaga ich rodzinom oraz kształtuje postawy zrozumienia i akceptacji poprzez: prowadzenie wszechstronnej terapii, przeciwdziałanie dyskryminacji i integrację społeczną. Organizuje szkolenia dla lekarzy, pedagogów, nauczycieli, psychologów, terapeutów, inspiruje badania naukowe, pozyskiwanie środków finansowych oraz współpracę z organizacjami i instytucjami pokrewnymi.

Klub Sportowy BOMBARDIER
KRS: 0000415334
Strona www.boksgdynia.pl
e-mail: klub@boksgdynia.pl
ul. Lelewela 9 b/17, 81-331 Gdynia
Klub Sportowy BOMBARDIER jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, które ma na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: popularyzację boksu wśród dzieci i młodzieży, prowadzenie i realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, udział w imprezach masowych, udział w rywalizacji sportowej, godne reprezentowanie Klubu, a także miasta oraz organizowanie imprez sportowych.

Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń”

KRS: 0000472348
Strona www.dommarzen.org.pl
e-mail: fundacja@dommarzen.org.pl
ul. Lipowa 19, 81-572 Gdynia
Fundacja „Dom Marzeń” została założona przez rodziców. Powstała, aby zabezpieczyć przyszłość niepełnosprawnych intelektualnie osób poprzez budowę domu stałego pobytu. Fundacja stara się przygotować rodziny i niepełnosprawne dzieci do samodzielnego życia. Najważniejsze projekty: „English for Us” – nauka języka angielskiego oraz zajęcia teatralne w języku angielskim dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zakończone każdego roku anglojęzycznym spektaklem, „Oswajanie dorosłości” (przybliża temat seksualności osób z niepełnosprawnością), „Klub kibica” (podopieczni Fundacji regularnie uczestniczą w gdyńskich wydarzeniach sportowych jako wierni kibice), „My widzowie” (dzięki współpracy z Teatrem Muzycznym oraz Centrum Kultury osoby z niepełnosprawnością mają ułatwiony dostęp do spektakli), „Dreamsound” (nauka gry), „Smak Marzeń” (samodzielność poprzez … gotowanie; podopieczni przygotowują przepisy kulinarne wraz z Jolą Słomą i Mirkiem Trymbulakiem z Atelier Smaku), „Przygoda Marzeń” (aktywności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin tj. wycieczki krajoznawcze, pikniki, zabawy itd.)

Fundacja Kultury LIBERTY

KRS: 0000217180
Strona www.globaltica.pl
e-mail: e.lamza@globaltica.pl
ul. Kurpiowska 1/1, 81-554 Gdynia
Fundacja Kultury Liberty zajmuje się wspieraniem, promowaniem i generowaniem wydarzeń kulturalnych w Trójmieście. Od 2005 roku organizuje festiwal GLOBALTICA World Cultures Festiwal, w ramach którego prezentowane są różne dziedziny sztuki inspirowane motywami etnicznymi, tradycyjnymi czy ludowymi. Fundacja zrealizowała takie projekty jak: „Teatr Gościnny”, „Teren Publiczny Plener Rzeźbiarski”, cykl spotkań literackich „Od deski do deski” oraz koncerty.

Stowarzyszenie Dlaczego NIE

KRS: 0000330444
www.stowarzyszenie-dlaczego-nie.org
info@stowarzyszenie-dlaczego-nie.org
ul. Benisławskiego 16B/5, 81-173 Gdynia
Stowarzyszenie Dlaczego NIE pomagaosobom, głównie dzieciom i młodzieży, z różną niepełnosprawnością intelektualną, motoryczną oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, a także ich rodzinom, opiekunom. Organizuje specjalistyczne konsultacje i porady, pozyskuje środki na diagnostykę, leczenie i rehabilitację, upowszechnia i chroni prawa dziecka, przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, prowadzi działalność społeczną i charytatywną.

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa
KRS: 0000030276
Strona www. orlowo.gdynia.pl
e-mail: towarzystwoprzyjaciolorlowa@wp.pl
ul. Orłowska 6, 81-588 Gdynia
Towarzystwo działa dla podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturalnej, ochrony dóbr kultury i tradycji, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Uczestniczy we wszechstronnym rozwoju Orłowa i Kolibek. Celem Towarzystwa jest dbałość o poznawanie dziejów tego obszaru oraz jego mieszkańców, o zachowanie walorów środowiskowo-przyrodniczych, krajobrazowych, kulturalnych i architektonicznych obszaru i zachowanie ich w pamięci.

Fundacja Zmian Społecznych

„Kreatywni”
KRS: 0000387798
Strona www.fundacjakreatywni.pl
e-mail: kontakt@kreatywni.ngo
ul. Modrzewiowa 4c/8, 81-074 Gdynia
To organizacja pozarządowa, której działania związane są z wprowadzaniem pozytywnych zmian w lokalnych społecznościach. Fundamentem aktywności jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wspieranie lokalnych liderów, dzieci i młodzieży oraz ich bliskich. Organizacji zależy na budowaniu świadomego społeczeństwa. Fundacja działa w obszarach: animacji społecznej, socjoterapii, streetworkingu, poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego oraz oferuje alternatywne zajęcia (warsztaty taneczne, wakacyjne), szkolenia, wolontariat oraz organizację społeczności lokalnej.
„Kreatywni” prowadzą dwie Placówki Wsparcia Dziennego na Oksywiu i Dąbrowie oraz Centrum Aktywnego Mieszkańca w Chyloni, w którym działa Klub Osiedlowy Apteka i Klub Młodzieżowy „Kreatywni”.

Fundacja Pokonaj Raka
KRS: 0000387370
Strona www.pokonajraka.com
e-mail: fundacja@pokonajraka.com
ul. Legionów 107 D/15,
81-472 Gdynia
Celem fundacji jest pokazywanie osobom, które dowiadują się o chorobie nowotworowej, że raka można pokonać i wrócić do „normalnego” życia, pełnego pasji i marzeń. Fundacja wspiera tysiące chorych w ich walce z chorobą i pragnie inspirować chorych do walki o własne życie.

Fundusz Stypendialny im. Edmunda Kłopotowskiego
KRS: 0000277697
Strona www.am.gdynia.pl
e-mail: edward.k@poczta.onet.eu
Akademia Morska,
ul. Morska 81-87, p. 215 A, 81-225 Gdynia
Fundacja ustanawia i przyznaje stypendia oraz jednorazowe nagrody pieniężne i rzeczowe studentom wyższych szkół morskich, w szczególności studentom Akademii Morskiej za znaczące osiągnięcia w nauce, podtrzymywanie tradycji narodowych, a także osiągnięcia kulturalne i sportowe oraz zachowanie godne i o wyjątkowym znaczeniu dla prestiżu Polski i tradycji szkolnictwa morskiego.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni

KRS: 0000093655
Strona www.psouugdynia.org.pl
e-mail: biuro@psouugdynia.org.pl
ul. Harcerska 4, 81-425 Gdynia
Stowarzyszenie prowadzi szeroką działalność na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin. Oferuje wszechstronną pomoc w zakresie wczesnej, wielospecjalistycznej diagnozy, rehabilitacji ruchowej, terapii psychologiczno-pedagogicznej oraz stymulacji rozwoju mowy. Działania organizacji obejmują również rehabilitację społeczną poprzez teatr.

Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich

KRS: 0000054156
Strona www.amazonki.trojmiasto.pl
e-mail: amazonki.gdynia@wp.pl
ul. Morska 9-9A, 81-323 Gdynia
Stowarzyszenie zrzesza kobiety dotknięte chorobą nowotworową. Celem działań jest ochrona zdrowia kobiet chorujących na raka oraz wspieranie tych, które już chorobę pokonały. Obejmuje szczególną opieką chore na oddziale onkologicznym w ramach wolontariatu. Głównym mottem działalności Stowarzyszenia jest: „Pomagasz innym – pomagasz sobie”. Środki uzyskane z 1% są przeznaczane na organizację m.in. zajęć rehabilitacyjnych i spotkań informacyjnych.