1270 (1070) 2017-03-17 - 2017-03-23

Rzecz z historią – opowiedz nam o niej

Jakie przedmioty towarzyszą polskim emigrantom po 1989 roku? Tego będzie się można dowiedzieć na współtworzonej przez nich wystawie „Rzecz z historią”. Jeśli masz przedmiot, który pomagał Ci w trudnych chwilach albo przypominał o domu, przekaż go i opowiedz o nim w Muzeum Emigracji. „Rzeczy z historią” zostaną pokazane na wystawie na przełomie 2017/2018 roku.
Archiwum Emigranta Muzeum Emigracji poszukuje osób, które wyemigrowały z Polski w latach 1989-2015, a w podróży towarzyszyła im „rzecz”. Z przekazanych przedmiotów i związanych z nimi historii, na przełomie 2017/2018 roku, powstanie wystawa pod tytułem „Rzecz z historią”. Osoby, które chciałyby ją współtworzyć, przekazać swoją emigracyjną pamiątkę oraz opowiedzieć o niej Archiwum Historii Mówionej, proszone są o kontakt pod nr. tel. +48 58 670 41 75 lub mailowo: archiwum@muzeumemigracji.pl.
Rzeczy mają swoją historię – opowiadają o ludziach, podróżach, ważnych miejscach i momentach. Są świadectwami swojej epoki, ale i mówią wiele o tym, kto na nie patrzył i ich dotykał. Są wśród nich przedmioty osobiste, które mówią więcej niż tysiąc słów. Nawet najzwyklejsza rzecz może stać się drogocennym skarbem dzięki historii, która wiąże ją z właścicielem.