1270 (1070) 2017-03-17 - 2017-03-23

Wsparcie dla osób w trudnej sytuacji

Trwa rekrutacja do projektu pod nazwą „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdyni”, który ma pomóc między innymi w powrocie na rynek pracy.
Udział mogą wziąć: osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z niepełnosprawnością, bezdomne, korzystające ze wsparcia żywnościowego i dożywiania, przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz mieszkańcy obszarów rewitalizowanych.
Po złożeniu formularza rekrutacyjnego uczestnik spotka się z grupą ekspercką.
Biuro projektu mieści się w Laboratorium Innowacji Społecznych (al. Zwycięstwa 96/98). Kontakt pod nr. tel. 58 698 22 91 lub mailowo: pracownia@lis.gdynia.pl.
Specjalistyczne ścieżki rozwoju prowadzą Fundacja Gospodarcza, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Kluczowi partnerzy miejscy to MOPS oraz PUP.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Udział jest bezpłatny.