1271 (1071) 2017-03-24 - 2017-03-30

20 mln zł na kanalizację deszczową z programu Infrastruktura i Środowisko

23.03.2017 r.

Gdynia ma powody do zadowolenia. Ministerstwo Środowiska przyznało miastu 20 milionów złotych unijnej dotacji na rozwijanie systemu gospodarowania wodami opadowymi, czyli tak zwaną deszczówką. Łatwiej będzie przeciwdziałać skutkom zmian klimatycznych, w tym efektom coraz częściej występujących nagłych i gwałtownych ulew. I to jest bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców dzielnic, które do tej pory były narażone na lokalne podtopienia. Podpisanie umowy w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się 20 marca.


Całkowita wartość projektu pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni”, ubiegającego się o ministerialne dofinansowanie, to 24, 71 mln zł. Po dokładnej analizie wniosku, organizator konkursu – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wystawił mu ocenę pozytywną i przyznał maksymalne możliwe dofinansowanie w wysokości nieco ponad 20 mln zł. Co oznacza, że z miejskiego budżetu Gdynia wyda tylko około 4,5 mln złotych. Prace są tym bardziej konieczne, że eksperci szacują, że do 2050 roku wzrośnie intensywność opadów deszczu aż o 4,6%. W tym samym czasie zmniejszy się powierzchnia naturalnej retencji, gdyż nowe osiedla i drogi oznaczają brak możliwości wchłonięcia przez środowisko nadmiaru wód deszczowych.


W ramach projektu zostanie wybudowana lub przebudowana kanalizacja deszczowa o długości prawie 5 km. Powstaną także dwa nowe zbiorniki retencyjne, a dwa betonowe dotąd boiska przyszkolne zyskają nową nawierzchnię, która umożliwi wsiąkanie wody w podłoże – tłumaczy wiceprezydent Gdyni ds. innowacji Michał Guć, odpowiedzialny za projekt. Obszar, który zostanie poddany modernizacji, to niemal 4,5 km2. Na terenie tym mieszka i pracuje ok. 40 tysięcy osób.

Prace przy budowie kolektora deszczowego 

Przyglądając się bliżej temu, co zostanie wybudowane, okazuje się, że nowe urządzenia i sieci kanalizacji deszczowej zyska Chylonia, Pustki Cisowskie-Demptowo, Działki Leśnie i Śródmieście. Poszczególne zadania inwestycyjne to budowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie dzielnicy Chylonia w ul. Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońskiej i Zamenhofa wraz z budową urządzeń podczyszczających i kolektora deszczowego do rzeki Chylonki, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej wraz z budową urządzeń podczyszczających i zbiornika retencyjnego, budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Wybickiego, placu Grunwaldzkiego, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II i wreszcie przebudowa zasklepionych boisk szkolnych przy ul. Wolności w Gdyni. O szczegółach tych inwestycji pisaliśmy w styczniu w tym artykule.

Prace powinny zostać zakończone do końca września przyszłego roku.
 

Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi, a w szczególności zapewnienie opóźnienia odpływu tych wód do odbiornika, to dla miasta sprawy priorytetowe – tłumaczy Michał Guć. Ze względu na specyficzne położenie Gdyni – duże nachylenia terenu i różnice w poziomach, jej intensywny rozwój i wysoki wskaźnik urbanizacji, konieczne jest szczególne zajęcie się  tym tematem. Robimy wszystko, aby zmniejszyć przewidywane negatywne skutki  prognozowanych zmian klimatu. W szczególności chodzi tu o ochronę ludzi i ich mienia w przypadku lokalnych powodzi czy podtopień – dodaje wiceprezydent.


Środki finansowe przeznaczone na realizację projektu pochodzą z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (działanie: "Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska"; typ projektu: "Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich").
  • Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni, 20.03.2017, Warszawa