1271 (1071) 2017-03-24 - 2017-03-30

Bezpłatne porady

W Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja) w każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.00 dyżury pełnią pełnomocnicy Obywatelskiego Biura Interwencji.
Dyżurujący przyjmują skargi dotyczące łamania prawa w urzędach, spółdzielniach mieszkaniowych i firmach.
Kontakt tel. 793 663 703.