1271 (1071) 2017-03-24 - 2017-03-30

Dni otwarte szkół

Szkoła Podstawowa nr 8 (ul. Orłowska 27/33) zaprasza 25 marca w godz. 9.30-12.00.
***
Dyrektor i grono pedagogiczne SP nr 44 (ul. Sucharskiego 10) zapraszają rodziców oraz przyszłych uczniów klas 0-1 25 marca w godz. 9.00-12.00.
***
Szkoła Podstawowa nr 53 (ul. Hallera 9) zaprasza przedszkolaki oraz uczniów klas III i VI 25 marca w godz. 10.00-14.00. Szczegóły: www.facebook.com/sp53gdynia. Kontakt mailowy: sp53gdynia@gmail.com lub tel. 58 622 22 24.
***
Dyrekcja Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych (ul. Żeromskiego 31) zaprasza 6 kwietnia w godz.13.00-17.00. W programie m.in. kurs pierwszej pomocy.
***
Szkoły dla Dzieci Niedosłyszących (Szkoła Podstawowa nr 49, Gimnazjum nr 25 oraz XV Liceum Ogólnokształcące) (ul. Hallera 9) zapraszają 25 marca w godz. 10.00-14.00.
***
Dyrektor Szkoły Zawodowej nr 8 i XVI LO przy SOSW 2 (ul. Energetyków 13) zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych integracyjnych i specjalnych 1 kwietnia o godz. 10.00. W programie między innymi: doradztwo zawodowe, dekorowanie mazurków i próba teatralna zespołu BIS.
***
Gimnazjum nr 2 (ul. Wolności 25), od roku szkolnego 2017/18 filia Szkoły Podstawowej nr 26, zaprasza rodziców i uczniów klas VI 4 kwietnia od godz. 14.30.
W nadchodzącym roku szkolnym powstaną w szkole klasy siódme ogólne oraz klasy siódme dwujęzyczne z językiem francuskim.
***
Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 51 przy Gimnazjum nr 11 (ul. Słowackiego 53, tel. 58 621 72 24), zapraszają przedszkolaki, uczniów klas III i VI 4 kwietnia w godz. 16.00-19.00. Szkoła prowadzi zapisy do oddziałów: sportowych, filmowo-teatralnych, edukacji kulturalnej, matematyczno-przyrodniczej i dwujęzycznych.
***
Katolicka Szkoła Podstawowa sióstr Nazaretanek (ul. Armii Krajowej 26) zaprasza 25 marca i 1 kwietnia w godz. 10.00 -12.00. W programie prezentacje, występy i zajęcia sportowe. Od września szkoła będzie miała siedzibę na ul. Tetmajera 65.
Szczegóły na www.kspgdynia.info.