1272 (1072) 2017-03-31 - 2017-04-06

Dni otwarte szkół – oferta edukacyjna i atrakcje

Dyrekcja Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych (ul. Żeromskiego 31) zaprasza 6 kwietnia w godz.13.00-17.00. W programie m.in. kurs pierwszej pomocy.
***
Dyrektor Szkoły Zawodowej nr 8 i XVI LO przy SOSW 2 (ul. Energetyków 13) zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych integracyjnych i specjalnych 1 kwietnia o godz. 10.00. W programie między innymi: doradztwo zawodowe, dekorowanie mazurków i próba teatralna zespołu BIS.
***
Gimnazjum nr 2 (ul. Wolności 25), od roku szkolnego 2017/18 filia Szkoły Podstawowej nr 26, zaprasza rodziców i uczniów klas VI 4 kwietnia od godz. 14.30.
***
Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 51 przy Gimnazjum nr 11 (ul. Słowackiego 53, tel. 58 621 72 24), zapraszają przedszkolaki, uczniów klas III i VI 4 kwietnia w godz. 16.00-19.00.
Szkoła prowadzi zapisy do oddziałów: sportowych, filmowo-teatralnych, edukacji kulturalnej, matematyczno-przyrodniczej i dwujęzycznych.
***
Katolicka Szkoła Podstawowa sióstr Nazaretanek (ul. Armii Krajowej 26) zaprasza 1 kwietnia w godz. 10.00 -12.00. W programie prezentacje, występy i zajęcia sportowe. Od września szkoła będzie mieć siedzibę na ul. Tetmajera 65.
Szczegóły na www.kspgdynia.info.
***
Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych (ul. Sambora 48) zaprasza 8 kwietnia w godz. 10.00-13.00. W programie m.in. prezentacja nowoczesnych pracowni multimedialnych i kącik pracodawców – prezentacja firm współpracujących ze szkołą. Kontakt tel. 58 620 85 15.
Szczegóły na www.zschie.pl.
***
Dyrekcja Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych (ul. Żeromskiego 31) zaprasza 6 kwietnia w godz.13.00-17.00. W programie m.in. zasady udzielania pierwszej pomocy. Kontakt tel. 58 620 81 17.
***
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi (ul. Wolności 22 B) zaprasza rodziców i uczniów klas trzecich gimnazjalnych 4 kwietnia w godz. 13.00-16.00.
***
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 (ul. Raduńska 21) zaprasza 4 kwietnia od godz. 8.00.
***
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Płk. Dąbka 207) zaprasza 6 kwietnia w godz. 10.00-14.00 na dzień otwarty pod hasłem „Dzień Rzemieślnika”.
***
Zespół Szkół nr 13 (Szkoła Podstawowa nr 46 i Gimnazjum nr 18, ul.Chwaszczyńska 26) zapraszają 1 kwietnia w godz.10.00-13.00. W programie m.in. zajęcia otwarte, turnieje i spektakle itp.
***
III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Oddziałami Międzynarodowymi (ul. Legionów 27) zaprasza 1 kwietnia w godz. 10.00-13.00.