1273 (1073) 2017-04-07 - 2017-04-13

Dla najmłodszych

Dziecięcy Teatrzyk Muzyczny dla dzieci w wieku 5-10 lat zaprasza na zajęcia teatralno-muzyczne do YMCA (ul. Żeromskiego 26).
Kontakt i zapisy: spiewaki@poczta.onet.pl tel. 509 899 688 (Maria Tomaszewska).
***
Społeczne Ognisko Muzyczne „Musica Sacra” (ul. Biskupa Dominika 13a) zaprasza dzieci do przedszkola muzycznego oraz chętnych do nauki gry na wybranym instrumencie. Tel. 58 622 73 51 lub 507 428 136.
***
Nowo powstająca Szkoła Podstawowa nr 52 (ul. Okrzei 6) zaprasza 6-,7- i 10-latki na spotkania ze szkołą, które odbywają się w soboty w godz. 10.00-12.00.
Harmonogram zajęć na stronie www.sp52gdynia.eu
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 (ul. Morska 192) zaprasza dzieci na zajęcia otwarte w każdy piątek w godz. 10.00-11.00 w oddziałach przedszkolnych przy ul. Lubawskiej 4.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza:
– dzieci w wieku od 3-5 lat 8 kwietnia w godz. 9.00-14.00 na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 29 (ul. Unruga 53, tel. 58 625 09 67).
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program finansowany ze środków miasta.