1273 (1073) 2017-04-07 - 2017-04-13

Finał Konkursu Poezji i Prozy Frankofońskiej

Towarzystwo Przyjaźni Polsko Francuskiej informuje, że 25 marca w Pomorskim XXXV Konkursie Poezji i Prozy Frankofońskiej jury wyłoniło następujących laureatów z poszczególnych grup szkolnych:
Szkoły podstawowe: I miejsce – Izabela Hałaczkiewicz (SP nr 13 w Gdyni), II miejsce – Aleksandra Kutniewska (SP w Żukowie oraz III miejsce – Zion Kpenou-Romanowicz ze szkoły francuskiej w Gdyni.
Gimnazja: I miejsce – Maria Merczel z Gimnazjum nr 23 w Gdyni.
Licea: II miejsca – Natalia Maciołek z II LO w Gdyni oraz Martyna Szoja z III LO w Gdyni.