1273 (1073) 2017-04-07 - 2017-04-13

Konkurs dla kół teatralnych

Szkoła Podstawowa nr 17 (ul. Grabowo 12) zaprasza koła teatralne gdyńskich szkół podstawowych do udziału w XX Małym Gdyńskim Forum Szkolnych Zespołów Teatralnych.
Przegląd odbędzie się 19 maja w godz. 9.00-15.00 w siedzibie organizatora.
Wszelkie informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły tel. 58 620 89 78. Zgłoszenia należy przesłać do 21 kwietnia pocztą tradycyjną na adres: Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Grabowo 12, 81- 265 Gdynia lub faksem 58 620 89 78 lub e-mail: sekretariat@sp17.edu.pl
Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne w sekretariacie.