Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
1273 (1073) 2017-04-07 - 2017-04-13

Spotkania informacyjne, kursy i zapisy

Nowa Szkoła Podstawowa nr 53 (ul. Gen. J. Hallera 9) ogłasza zapisy do klasy 0-I (według Planu Daltońskiego), klasy IV – sportowej i turystycznej, klasy VII – dwujęzycznej z językiem angielskim, turystycznej i sportowej. Kontakt: sp53gdynia@gmail.com, www.facebook.com/sp53gdynia, a także pod nr. tel. 58 622 22 24.
***
Szkoła Podstawowa nr 6 (ul. Cechowa 22) rozpoczyna zapisy do klasy 4 na rok 2017-2018 o profilu sportowym dla chłopców – piłka nożna i dla dziewcząt – piłka koszykowa. Do klasy sportowej mogą zgłaszać się dzieci spoza rejonu. O przyjęciu decyduje wynik testu sprawnościowego, który odbędzie się 9 maja o godz. 17.00 w hali sportowej. Należy mieć strój i obuwie sportowe. Szczegóły na www.sp6.gdynia.pl.
Kontakt: rekrutacja@sp6.gdynia.pl
***
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Płk. Dąbka 207) prowadzi zapisy absolwentów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych na bezpłatne kwalifikacyjne zaoczne kursy zawodowe: wykonywanie wyrobów tapicerowanych, wykonywanie zabiegów fryzjerskich, projektowanie fryzur, prowadzenie sprzedaży, prowadzenie działalności handlowej, organizacja i kontrolowanie robót budowlanych, sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.
Tel. 58 622 26 24 i 58 622 08 22.
***
Szkoła Podstawowa nr 40 (ul. Rozewska 33) informuje, że do 28 kwietnia trwają zapisy do klasy I sportowej o profilu pływackim na rok szkolny 2017/2018.
***
Szkoła Podstawowa nr 10 (ul. Morska 192) informuje o naborze do klas integracyjnych 0-I na rok szkolny 2017/2018.
Zaprasza dzieci z różnym rodzajem niepełnosprawności. Szkoła jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Konsultacje tel. 58 623 06 33 wew. 25.
***
Szkoła Podstawowa nr 42 (ul. L. Staffa 10) prowadzi zapisy do czwartej klasy sportowej o profilu piłki ręcznej chłopców i dziewcząt na rok szkolny 2017/2018. Zajęcia dla chętnych w poniedziałki w godz. 14.45-15.30. Kontakt 58 629 20 00.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 (ul. Witomińska 25/27) prowadzi zapisy do:
– punktu przedszkolnego: dzieci w wieku od 3 do 6 lat z autyzmem bądź niepełnosprawnościami sprzężonymi;
– oddziału przedszkolnego: dzieci w wieku od 6 do 7 lat (w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego do 9 lat) z autyzmem bądź niepełnosprawnościami sprzężonymi.
– Szkoły Podstawowej nr 24: dzieci w wieku od 7 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim/umiarkowanym lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.
– Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2: absolwenci gimnazjów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły (tel. 58 620 72 25). Do wniosku dołączyć: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (dotyczy poz.1) .