1275 (1075) 2017-04-21 - 2017-04-27

Ponad 160 projektów w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2017

Place zabaw, remonty chodników, ale też zakup defibrylatorów czy remont samolotu – znamy już listę projektów, które mieszkańcy Gdyni złożyli pod tegoroczne głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego. Dokładnie o północy, w piątek 14 kwietnia, elektroniczna rejestracja wniosków została zamknięta. Największą inicjatywą wykazali się mieszkańcy Dąbrowy, Małego Kacka, Grabówka i Orłowa – w każdej z tych dzielnic złożono po 11 wniosków!
Projekty inicjatyw, które mogą zostać zrealizowane ze środków BO, mogli składać wszyscy mieszkańcy Gdyni. Po zakończeniu przyjmowania wniosków wiadomo, że mieszkańcy złożyli ich 162. W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy najchętniej składali wnioski dotyczące rekreacji. W puli wszystkich złożonych jest ich aż 83. Na kolejnych miejscach są projekty dotyczące inwestycji i remontów (50), bezpieczeństwa w ruchu (15) oraz estetyzacji (14).
„Przysiadaki” zostały wykonane i zamontowane w ramach inwestycji „Rozbudowa ul. Wybickiego, pl. Grunwaldzkiego i Armii Krajowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, skwer Kościuszki i al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej”. Zainstalowano 24 takie siedziska. Koszt jednego to około 1850 zł brutto. To konstrukcja stalowa pokryta ochronną warstwą, a podpórka wykonana jest z drewna olejowanego. Montaż wynika z przyjętego w 2013 roku dokumentu: „Standardy dostępności dla miasta Gdyni”. Jest też efektem konsultacji z osobami starszymi i z niepełnosprawnością podczas spacerów badawczych w poszczególnych dzielnicach.
„Przysiadaki” chcemy również stosować na przystankach, jako spełniające dodatkowo funkcję separatorów ruchu od dróg dla rowerów. Często bywa, że podróżni, czekając na autobus przysiadają na murkach i tarasują przejazd rowerzystom. Ma to więc poprawić bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i osób jeżdżących rowerem – podkreśla Marek Wysocki.
Priorytetem samorządu jest myślenie o tym, by Gdynia była jak najlepiej dostosowana do potrzeb mieszkańców, zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych, a działania miasta były kształtowane w odpowiedzi na ich rzeczywiste oczekiwania. Seniorzy są dla miasta szczególnie ważni, ale z racji mniejszej aktywności ich głos nie zawsze jest odpowiednio uwzględniany. Osoby niepełnosprawne zaś wskazują rozwiązania ważne z punktu widzenia osób o ograniczonej mobilności, ale ich wykorzystanie służy ogółowi mieszkańców.