1276 (1076) 2017-04-28 - 2017-05-11

Wróć na rynek pracy

Kobiety, które poszukują wsparcia w powrocie na rynek pracy mogą zgłosić się do Laboratorium Innowacji Społecznych. Realizowany jest program „Pracownia”, w ramach którego można wziąć udział w szeregu warsztatów doskonalących kompetencje społeczne i zawodowe.
Do udziału zaproszone są osoby m.in. długotrwale bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej, borykające się z problemami z miejscem zamieszkania.
Właśnie zakończyła się druga edycja programu „Wróć do pracy z LIS i PPNT”. Panie, jak same przyznają, teraz są gotowe do powrotu na rynek pracy.
Najważniejsze były indywidualne sesje coachingowe oraz grupowe szkolenia, których celem było wsparcie uczestniczek w powrocie na rynek pracy. Uczestniczki mogły m.in. porozmawiać o możliwościach i kierunkach kariery zawodowej, przyjrzeć się swoim kompetencjom i zaplanować konkretne działania. Z kolei podczas warsztatów szlifowały umiejętności autoprezentacji, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, czy panowania nad stresem.
Szczegóły nt. projektu: tel. 58 727 39 11.