1276 (1076) 2017-04-28 - 2017-05-11

Zmiany w organizacji ruchu

W dniach 28 kwietnia-11 maja na terenie miasta odbędzie się wiele wydarzeń: sportowych, kulturalnych i społecznych. Wybranym towarzyszyc będą przejściowe zmiany w organizacji ruchu. Wszystkich kierowców prosimy o dostosowanie się do zmienionej organizacji ruchu oraz o podporządkowanie się poleceniom funkcjonariuszy kierujących ruchem.

28 kwietnia w godz. 21.00-21.45 w związku z uroczystym uruchomieniem fontanny wystąpią następujące zmiany w organizacji ruchu: plac Kaszubski zostanie zawężony do jednego pasa ruchu. Ruch odbywać się będzie tylko w kierunku ul. Portowej i Jana z Kolna. Pojazdy jadące ul. Portową w kierunku Śródmieścia kierowane będą objazdem ul. Jana z Kolna i 3 Maja.
***
3 maja w związku z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w godz. 11.00-12.40 wyłączone zostaną z ruchu następujące ulice: Świętojańska (na odcinku od ul. 10 Lutego do ul. Żwirki i Wigury), Żwirki i Wigury (na odcinku od ul. Świętojańskiej do ul. Słowackiego) i Słowackiego (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Kilińskiego).
***
W dniach 6-7 maja Gdyńskie Centrum Sportu organizuje Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim. W związku z organizacją w/w imprezy zachodzi konieczność czasowego zamknięcia ulic ujętych w trasie.
6 maja w godz. 6.00-14.30 nastąpi zamknięcie: ul. Olimpijskiej, Sportowej od Wileńskiej do skrzyżowania z Kazimierza Górskiego, Wileńskiej, Kazimierza Górskiego od zjazdu na Drogę Gdyńską do Sportowej. Tego samego dnia w godz. 8.00-14.30 zamknięta będzie ul. Sportowaod skrzyżowania z Kazimierza Górskiego do ronda przy Saniporze. 7 maja w godz. 6.00-13.00 zamknięte będą ul. Olimpijska, Sportowa od Wileńskiej do ronda przy Saniporze, Wileńska, Kazimierza Górskiego od zjazdu na Drogę Gdyńską do Sportowej. Tego samego dnia w godz. 9.00-13.00 zamknięte będą: ul. Łużycka, Stryjska od Ronda Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa, al. Zwycięstwa od Stryjskiej do Świętojańskiej, Świętojańska od al. Zwycięstwa do 10 Lutego, al. Marsz. Piłsudskiego, skweru Kościuszki, al. Marsz. Piłsudskiego od ul. Świętojańskiej do Władysława IV, Władysława IV i al. Zwycięstwa do Stryjskiej.
***
10 maja odbędą się XIII Gdyńskie Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną pod nazwą „Podróże z Gwiazdami”.
Impreza rozpocznie się o godz. 9.45 przemarszem od Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego do muszli koncertowej na placu Grunwaldzkim. W związku z tym czasowo zostanie wstrzymany ruch kołowy.