1278 (1078) 2017-05-19 - 2017-05-25

Spotkania informacyjne, kursy i zapisy

Szkoła Sportowa (ul. Władysława IV 54, tel. 58 620 56 55) prowadzi zapisy na nowy rok szkolny 2017/2018 (od IV klasy).
Najbliższe terminy rekrutacji: 22, 23 maja i 5, 6 czerwca o godz. 18.00 – sprawdzian sprawności ogólnej (termin do wyboru), sprawdzian z gimnastyki artystycznej: 5 czerwca. Szczegóły na http://zsso.jou.pl.
***
Szkoła Podstawowa nr 40 (Rozewska 33) prowadzi zapisy do klasy VII dwujęzycznej (z językiem angielskim).
Kontakt: sp40@poczta.fm, tel. 58 623 25 88 w godz. 7.30-16.00.
***
Szkoła Podstawowa nr 10 (ul. Morska 192) informuje o zapisach do klas integracyjnych 0 i I na rok szkolny 2017/2018. Dotyczy dzieci z różnym rodzajem niepełnosprawności. Szkoła jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością: toalety, winda, zajęcia specjalistyczne: rewalidacja indywidualna, dostosowane zajęcia sportowe Boccia, logopeda, pedagog, psycholog,asystent osób niepełnosprawnych.
Konsultacje tel. 58 623 06 33 wew. 25.
***
Zespół Szkół nr 7 (ul. Stawna 4-6) ogłasza zapisy do I klasy pływackiej na rok szkolny 2017/2018. Kandydaci do klasy sportowej kwalifikowani są na podstawie testów sprawnościowych odbywających się na lądzie i w wodzie przeprowadzonych przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły.
Testy sprawnościowe odbędą się 7 i 9 czerwca. Rodzice zgłaszający dzieci do testów sprawnościowych zobowiązani są do złożenia orzeczenia lekarskiego o zdolności przystąpienia kandydata do testów sprawnościowych, wydanego przez lekarza pierwszego kontaktu lub oświadczenia o stanie zdrowia dostępnego na stronie internetowej.
Szczegóły dodatkowej rekrutacji: www.zs7.gdynia.pl.
***
II LO oraz Gimnazjum nr 2 zapraszają na test predyspozycji językowych dla szóstoklasistów pragnących podjąć naukę w VII klasie SP nr 26 w oddziałach dwujęzycznych z językiem francuskim, który odbędzie się 30 maja o godz. 15.00 w budynku II LO (ul. Wolności 22 B).
Deklarację uczestnictwa należy składać w sekretariacie II LO do 26 maja. Druk deklaracji do pobrania na stronie www.gim2gdynia.pl lub II LO www.lo2gdynia.pl. Na test należy zabrać ze sobą legitymację szkolną oraz przybory do pisania.
***
Trwa rekrutacja uzupełniająca do klasy I w Szkole Podstawowej Jezuitów (ul. Tatrzańska 35). Zgłoszenia mailowe: podstawowa@jezuici.edu.pl lub tel. 58 661 61 80.
Szczegóły na www.jezuici.edu.pl.
***
Szkoła Podstawowa nr 26 (ul. Tatrzańska 40) prowadzi zapisy do klasy VII dwujęzycznej (z j. francuskim) oraz do kl. IV i VII sportowej (ze specjalnością: piłka nożna). Szczegółowe informacje na stronie: www.sp26gdynia.pl oraz tel. 58 620 66 64.