1280 (1080) 2017-06-02 - 2017-06-08

Dla najmłodszych

Społeczne Ognisko Muzyczne „Musica Sacra” (ul. Biskupa Dominika 13a) zaprasza dzieci do przedszkola muzycznego oraz chętnych do nauki gry na wybranym instrumencie. Tel. 58 622 73 51 lub 507 428 136.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza:
– dzieci w wieku 3-5 lat 3 czerwca w godz. 9.00-14.00 na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 29 (ul. Unruga 53, tel. 58 625 09 67).
– dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami 7 czerwca w godz. 16.30-19.00 na spotkanie ze specjalistami (logopedzi, oligofrenopedagog, psycholog) do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44),
– dzieci w wieku od 3 do 5 lat 10 czerwca w godz. 9.00-14.00 na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 44 (ul. Tatarczana 4, tel 58 629 30 62)
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Program realizowany z funduszy miasta.
***
Nowa Szkoła Podstawowa nr 53 zaprasza dzieci w wieku 5-10 lat na warsztaty plastyczne „Design dla dzieci”, podczas których stworzą własną kolekcję.
Warsztaty odbędą się w czwartek 8 czerwca w godz. 17.00-18.00 w siedzibie przy ul. Hallera 9.
Warsztaty są bezpłatne.