Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1280 (1080) 2017-06-02 - 2017-06-08

Jak powinien działać Komitet Rewitalizacji?

Niewiele ponad tydzień zostało do zakończenia konsultacji społecznych w sprawie zadań i uprawnień Komitetu Rewitalizacji. Jego członkowie będą czuwać nad procesem gdyńskiej rewitalizacji.
W świetle zapisów przyjętego przez radnych miasta Gminnego Programu Rewitalizacji, konieczne jest powołanie zespołu, który będzie doradzał prezydentowi podczas podejmowania istotnych decyzji związanych z rewitalizacją. Gotowy jest już projekt regulaminu, w oparciu o który funkcjonować będzie Komitet Rewitalizacji. Znaleźć go można w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Laboratorium Innowacji Społecznych. Tam znajdują się także formularze uwag, by każdy, kto będzie mieć sugestie zmian, mógł przekazać je do rozpatrzenia.
Wypełniony dokument można dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rewitalizacja@lis.gdynia.pl lub osobiście – do Pracowni LIS lub do sekretariatu jednostki, pokoju nr 101 w PPNT (w godz. 8.00-16.00) do 11 czerwca.