1280 (1080) 2017-06-02 - 2017-06-08

„Pomorskie Miasteczko Zawodów” w czerwcu

Działania realizowane przez Fundację Gospodarczą (ul. Olimpijska 2) w ramach projektu „Pomorskie Miasteczko Zawodów” w czerwcu:
– Model biznesowy Lean Canvas – dopracuj swój pomysł na produkt: 6 czerwca w godz. 9.00-13.00,
– Podstawy edytora tekstu WORD: 21-22 czerwca w godz. 9.00-13.00,
– Sprzedaż i obsługa klienta: 22-23 czerwca w godz. 9.00-13.00,
– Poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej),
– Doradztwo biznesowe,
– Konsultacje komputerowe,
Zainteresowanych spotkaniem z doradcą zawodowym, doradcą biznesowym, konsultacjami komputerowymi oraz badaniem predyspozycji zawodowych organizatorzy proszą o wcześniejszy kontakt.
Projekt Pomorskie Miasteczko Zawodów jest dofinansowany ze środków miasta
Kontakt tel. 58 622 20 52, 58 622 60 17 lub osobisty.
Szczegóły: www.fundacjagospodarcza.pl.