1280 (1080) 2017-06-02 - 2017-06-08

Prof. Jan Łopuski odznaczony

01.06.2017 r.

Profesor Jan Łopuski, gdyniani, oficer Armii Krajowej i naukowiec, został odznaczony Krzyżem 70-lecia Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. O przyznanie odznaczenia wystąpił Okręg Toruński Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Medal wręczył profesorowi prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.


Bogaty życiorys profesora Jana Łopuskiego może posłużyć za scenariusz niejednego filmu. Ten wybitny naukowiec, specjalista z zakresu międzynarodowego prawa handlowego, morskiego i ubezpieczeniowego, autor blisko 200 publikacji naukowych i 30 książek, skończył w tym roku 100 lat. Jednak, jak przyznał sam podczas rozmowy z prezydentem Wojciechem Szczurkiem, to właśnie okres służby w Armii Krajowej jest najważniejszym czasem w jego życiu.


Profesor urodził się 3 stycznia 1917 r. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Akademii Handlowej w Krakowie. Podczas drugiej wojny światowej za swoje najważniejsze powołanie uznał służbę na rzecz Armii Krajowej. Był oficerem AK Podokręgu Rzeszów. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na Rzeszowszczyznę pozostał w konspiracji, jednak w grudniu 1944 roku dostał się w ręce radzieckich służb bezpieczeństwa. Został zesłany do 283. łagru NKWD w Stalinogorsku. Po zwolnieniu wstąpił w szeregi stowarzyszenia Wolność i Niezawisłość, cywilno-wojskowej organizacji antykomunistycznej, i nielegalnie przedostał się na Zachód. Tam, w latach 1946-1947, służył w II Korpusie Polskich Sił Zbrojnych, najpierw we Włoszech, następnie w Wielkiej Brytanii. Jednak, tęskniąc za ojczyzną, postanowił powrócić do kraju. Zafascynowany morzem zamieszkał w Gdyni. W 1951 r. obronił pracę doktorską, stopień doktora habilitowanego nauk prawnych otrzymał w 1971 r., tytuł profesora nadzwyczajnego w 1977 r., a tytuł profesora zwyczajnego w 1984 r.

 
Prof. Jan Łopuski został odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Medalem Edukacji Narodowej, a 30 maja 2017 Jubileuszowym Krzyżem 70-lecia Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
  • Prof. Jan Łopuski i prezydent Gdyni Wojciech Szczurek // fot. B. Betlejewska
  • Prof. Jan Łopuski i prezydent Gdyni Wojciech Szczurek // fot. B. Betlejewska
  • Prof. Jan Łopuski i prezydent Gdyni Wojciech Szczurek // fot. B. Betlejewska