1280 (1080) 2017-06-02 - 2017-06-08

Trwają zapisy do projektu „Gdynia- ReAktywacja”

Teatr Gdynia Główna informuje, że przedłuża zapisy do projektu warsztatowo-teatralnego „Gdynia-ReAktywacja” w dzielnicy „Meksyk”.
Zgłoszenia do 4 czerwca. Kontakt: teatr@teatrgdyniaglowna.pl, tel. 58 351 15 12 lub 692 820 511. Pierwszeństwo w naborze mają mieszkańcy obszarów objętych Planem Rewitalizacji oraz rodziny, z których kilka pokoleń zgłosi się do udziału w projekcie.
Więcej informacji o projekcie na stronie www.teatrgdyniaglowna.pl.
Projekt „Gdynia-ReAktywacja” jest współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ze środków miasta.