1281 (1081) 2017-06-09 - 2017-06-22

Naprawmy To

System gospodarowania odpadami w Gdyni został wzbogacony o kolejną, nową funkcję. Dzięki aplikacji i stronie internetowej gdynia.naprawmyto.pl, mieszkańcy mogą przekazać informację o dzikim wysypisku śmieci lub zauważonych wystawionych odpadach tzw. wielkogabarytowych. Chodzi tu o stare meble czy inne wyposażenie domu, które jeszcze do niedawna było objęte „wystawkami”. Dodatkowo serwis umożliwia przesyłanie lokalizacji i zdjęć oraz śledzenie, czy naszym zgłoszeniem zajęły się już odpowiednie służby.
Odeszliśmy od wystawek i w zamian za to śmieci są odbierane bezpośrednio spod pergoli śmietnikowych, nie dłużej niż w ciągu dwóch dni od momentu zgłoszenia. Aplikacja Naprawmyto umożliwia przyspieszenie i weryfikację wykonywania tego obowiązku. W momencie, kiedy mieszkaniec po wystawieniu odpadu zrobi zdjęcie i wyśle alert do naszego serwisu z prośbą o odbiór, wtedy ma jeszcze większą kontrolę nad tym, jak to się dzieje i jak sprawnie to przebiega – mówi Dorota Marszałek-Jalowska z Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni i dodaje – Dodatkową funkcjonalnością jest możliwość zgłoszenia dzikiego wysypiska, gdy jesteśmy w terenie i mamy przy sobie telefon.
Aplikacja to nie jedyne nowoczesne rozwiązanie dla gdynian, którzy chcą segregować śmieci i dbają o stan środowiska naturalnego. Na stronie wyrzucamto.pl można się zapisać do SMS-owego systemu powiadomień o tym, kiedy w danej dzielnicy odbierane są odpady. W tym samym serwisie znajdziemy też link do www.gdynia.naprawmyto.pl.
Przypomnijmy o najważniejszych udogodnieniach związanych z systemem odbioru śmieci w Gdyni:
– dwukrotnie zwiększono częstotliwość odbioru odpadów surowcowych w zabudowie wielorodzinnej. Papier i opakowania wielomateriałowe, plastik i metale są odbierane 2 razy w tygodniu.
– dotychczasowe „wystawki” zastąpiono odbiorami odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej, na bieżąco spod wiat śmietnikowych, a w zabudowie jednorodzinnej po zgłoszeniu.
– mieszkańcy mogą oddać bezpłatnie duży sprzęt RTV i AGD. Usługa realizowana jest po zgłoszeniu, obejmuje także wyniesienie sprzętu z domu. Takie zużyte urządzenia to nie odpady wielkogabarytowe i nie wystawiamy ich pod wiaty śmietnikowe!
– uruchomiono system powiadomień o terminach odbioru odpadków segregowanych. Mieszkańcy mogą być informowani o odbiorze odpadu w swojej dzielnicy poprzez wiadomość SMS lub e-mail.
– wszystkie nieruchomości są wyposażone w pojemniki na odpady zmieszane. Pojemniki mają elektroniczny czip, umożliwiający zdalny nadzór nad poprawnością odbierania odpadów.
– budynki wielorodzinne są wyposażone w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.
– budynki jednorodzinne otrzymują komplety worków na poszczególne rodzaje odpadów segregowanych.
– odpady zielone, drzewka świąteczne oraz popiół z domowych palenisk odbierane są w ramach opłaty śmieciowej.
– mieszkańcy mogą oddać bezpłatnie odpady budowlane i rozbiórkowe bezpośrednio w „Eko Dolinie” w Łężycach. Jedno gospodarstwo domowe może we własnym zakresie oddać do zakładu do 500 kg odpadów rocznie.

ikona