1281 (1081) 2017-06-09 - 2017-06-22

To dzięki nim w mieście znikają bariery

08.06.2017 r.

Znamy zwycięzców XVIII edycji konkursu „Gdynia bez barier” za 2017 rok. 29 maja, podczas uroczystej gali w Teatrze Muzycznym, poznaliśmy laureatów plebiscytu, który nagradza działania na rzecz usuwania trudności w codziennym życiu osób z niepełnosprawnościami.


Celem konkursu „Gdynia bez barier” jest wyróżnienie autorów pomysłów i udogodnień pomagających przełamać stereotypy związane z postrzeganiem osób niepełnosprawnych. Mogą być to instytucje, organizacje lub osoby prywatne. W konkursie nagradzane są rozwiązania i inicjatywy (istniejące lub w fazie projektu), które likwidują różnego rodzaju przeszkody: architektoniczne, komunikacyjne i społeczne – utrudniające codzienne życie osobom niepełnosprawnym.

 
Kapituła XVIII edycji konkursu „Gdynia bez barier” przyznała:

  • Medal Gdynia bez barier państwu Beacie i Dariuszowi Podlaskom prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej – za przełamywanie stereotypów myślenia o dzieciach niepełnosprawnych oraz podejmowanie działań promujących rodzicielstwo zastępcze dla dzieci niepełnosprawnych.


  • Medal Gdynia bez barier Fundacji na rzecz osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju ADAPA – za wieloletnie aktywne działania na rzecz osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, w szczególności za pomysł i realizację nowatorskiego projektu „Gdyńska Rybka”. 


  • Wyróżnienie pani Urszuli Mordze – za piękną bajkę „Panda Bonia” z mądrym przesłaniem motywującym dzieci do pokonywania wszelkich życiowych wyzwań.


  • Wyróżnienie Muzeum Emigracji w Gdyni oraz projektowi „Muzeum bez wyjątku” – za otwartość, kreatywność i wrażliwość pracowników, którzy wyznaczają nowatorskie standardy dostępności dla wszystkich.


  • Wyróżnienie Soni Zając, koordynatorce projektów w Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni – za wrażliwość, efektywność działań oraz pełne zaangażowanie w integrację osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni miasta.

 

Gdynia od wielu lat realizuje politykę społeczną, która zakłada pełne i aktywne uczestnictwo osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami w życiu miasta. Podstawą tych działań jest uchwalony w listopadzie 2000 roku przez Radę Miasta Gdyni „Program kompleksowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych". Jedną z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw w jego ramach jest właśnie cykliczny konkurs „Gdynia bez barier”. Nagrody w nim przyznawane są od 2000 roku.

 
Tegoroczną, uroczystą galę w Teatrze Muzycznym, uświetnił swoją obecnością prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, a także występ Magdy Umer oraz gdyńskiego zespołu wokalnego LUZ.
 

Dotychczasowi laureaci konkursu.

 • Gala konkursu Gdynia bez barier w Teatrze Muzycznym
 • Występ zespołu wokalnego LUZ
 • Występ zespołu wokalnego LUZ
 • Prowadzące gale - Magdalena Biegańska, Beata Wachowiak-Zwara i Anna Dobkowska z psem Vectrą
 • Prowadzące galę - Magdalena Biegańska, Beata Wachowiak-Zwara i Anna Dobkowska z psem Vectrą
 • Beata Wachowiak-Zwara i prezydent Wojciech Szczurek
 • Wojciech Szczurek i Anna Dobkowska
 • Medal Gdynia bez barier państwu Beacie i Dariuszowi Podlasek wręczył prezydent Wojciech Szczurek
 • Medal Gdynia bez barier państwu Beacie i Dariuszowi Podlasek wręczył prezydent Wojciech Szczurek
 • Medal Gdynia bez barier trafił do Beaty i Dariusza Podlasek
 • Magdalena Biegańska, Beata Wachowiak-Zwara, Wojciech Szczurek i Anna Dobkowska
 • Dariusza Podlasek odbiera nagrodę
 • Medal Gdynia bez barier trafił do Fundacji na rzecz osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju ADAPA
 • Medal przedstawicielkom fundacja ADAPA wręczył prezydent Wojciech Szczurek
 • Wyróżnienie z rąk prezydenta Wojciecha Szczurka odbiera Urszula Morga
 • Urszula Morga
 • Wyróżnienie dla Muzeum Emigracji w Gdyni za projekt „Muzeum bez wyjątku”
 • Wyróżnienie dla Muzeum Emigracji odebrał wicedyrektor Sebastian Tyrakowski i Anna Posłuszna z działu edukacji Muzeum
 • Wyróżnienie dla Muzeum Emigracji odebrał wicedyrektor Sebastian Tyrakowski i Anna Posłuszna z działu edukacji Muzeum
 • Wyróżnienie dla Soni Zając, koordynatorki projektów w Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni
 • Wyróżnienie dla Soni Zając, koordynatorki projektów w Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni
 • Sonia Zając dziękuje za nagrodę
 • Bankiet w foyer Teatru Muzycznego
 • Goście gali
 • Anna Dobkowska
 • Goście gali
 • Goście gali
 • Goście gali
 • Magdalena Biegańska i goście gali
 • Recital Magdy Umer z zespołem
 • Recital Magdy Umer z zespołem