1282 (1082) 2017-06-23 - 2017-06-29

Place na ZOH zmienią się nie do poznania. Konkurs rozstrzygnięty

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania dwóch placów na osiedlu Zamenhofa – Opata Hackiego w rewitalizowanej części Chyloni rozstrzygnięty. Decyzją jurorów przyznano jedną, pierwszą nagrodę – dla pracowni Pniewski Architekci Sp. z o. o. z Gdyni.
Zorganizowało go Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, które koordynuje w mieście proces rewitalizacji sześciu obszarów. Rejon ulic Opata Hackiego – Zamenhofa na Chyloni jest jednym z nich.
Zadaniem architektów przystępujących do konkursu było przygotowanie projektów zagospodarowania dwóch placów: wokół budynku przy ul. Opata Hackiego 33, przy budynku Zamenhofa 7 oraz między budynkami Zamenhofa 17 oraz Opata Hackiego 23 i 19. – Inspiracją dla projektantów były między innymi wskazówki przekazane przez mieszkańców, którzy podczas konsultacji wypowiadali się na temat własnych oczekiwań i potrzeb, jakie powinna zaspokajać wspólna przestrzeń na ich osiedlu – dodaje wiceprezydent Michał Guć. – Te wskazówki stały się inspiracją projektantów, którzy w różny sposób je zinterpretowali.
Zwycięzcą pierwszego w historii gdyńskiej rewitalizacji konkursu architektonicznego została pracownia Pniewski Architekci Sp. z o. o. z Gdyni. Otrzyma ona nagrodę finansową w wysokości 11 tys. złotych oraz zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej.
Zaproponowana przez pracownię Pniewski Architekci Sp. z o. o. z Gdyni przestrzeń rekreacyjna zorganizowana ma być wokół tematyki związanej z patronami głównych ulic w tej części Chyloni, czyli np. Ludwikiem Zamenhofem. Znajdą się tam miejsca do wypoczynku na rozmaitych siedziskach, leżakach, albo wprost na trawie, położone wśród zieleni, szyfrów i zagadek esperanto.
Przygotowując się do rozpoczęcia prac nad konkursowym projektem zagłębiliśmy się z zespołem w życiorysy obu patronów ulic. Ludwik Zamenhof był twórcą języka esperanto, opat Hacki zaś – specjalistą od łamania szyfrów i logicznych zagadek – wyjaśnia Patryk Pniewski, właściciel zwycięskiej pracowni architektonicznej. – Naszą ideą było nawiązanie do bohaterów osiedla ZOH, skupiliśmy się nad integracją lokalnej społeczności, która naszym zdaniem w otoczeniu atrakcyjnej architektury ma duże szanse na powodzenie. Proponujemy ciekawą przestrzeń, zachęcimy też mieszkańców, aby byli poszukiwaczami, łamaczami szyfrów i odkrywcami w swojej małej ojczyźnie.
Zwycięski projekt pod kierownictwem Patryka Pniewskiego wykonały Wioletta Bagińska, Katarzyna Bernacka oraz Emila Czop.
Na wykonanie dokumentacji projektowej przewidziano około czterech miesięcy - licząc od dnia podpisania wiążącej umowy z wykonawcą. Rzeczywista realizacja projektu zaplanowana została na przyszły rok, jako jeden z etapów gruntownej, rewitalizacyjnej przemiany osiedla ZOH.
Nadesłane prace można oglądać w budynku InfoBox Gdynia (ul. Świętojańska 30). Wystawa architektonicznych koncepcji zagospodarowania przestrzeni wspólnych przy ZOH potrwa do 2 lipca. Później będzie ją można oglądać w klubie osiedlowym „Apteka” (ul. Oparta Hackiego 17 A).