1282 (1082) 2017-06-23 - 2017-06-29

Przerwa Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych informuje o przerwie wakacyjnej do 21 sierpnia.
Pierwsze spotkanie powakacyjne odbędzie się 22 sierpnia w godz. 12.00-14.00 w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31).