1282 (1082) 2017-06-23 - 2017-06-29

Uwaga! Ważne zmiany w organizacji ruchu

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o zmianach w organizacji ruchu drogowego:
– w związku z organizacją „Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym – Gdynia 2017”, V edycji wyścigu kolarskiego Cyklo Gdynia oraz Święta Morza:
23-25 czerwca:
– w godz. od ok. 9.00 23.06 do ok. 21.00 25.06 zamknięty będzie Skwer Kościuszki i Aleja Jana Pawła II od skrzyżowania z Waszyngtona oraz Waszyngtona od skrzyżowania z Pułaskiego (dostawy do punktów gastronomicznych i innych obiektów prowadzących działalność na alei i skwerze można będzie realizować po uzgodnieniu z organizatorem).
24 czerwca:
– od ok. 9.00 nastąpi zamknięcie ulicy Świętojańskiej na odcinku od skrzyżowania z al. Marsz. Piłsudskiego do 10 Lutego;
– natomiast od ok. 11.00 przewidywane jest zamknięcie ulic na pozostałej trasie wyścigu poprowadzonej na terenie Gdyni następującymi ulicami: al. Zwycięstwa – Stryjska – Małokacka – Chwarznieńska – Wiczlińska – Marszewska – (wyjazd na obszar ościennych gmin i powiatów oraz powrót przez Koleczkowo) – Marszewska – Wiczlińska - Chwarznieńska – Małokacka – Stryjska – al. Zwycięstwa;
– dodatkowo od godz. 14.30 wyłączona z ruchu zostanie ul. Świętojańska na północ od skrzyżowania ze Skwerem Kościuszki, Plac Kaszubski, ul. Portowa, ul. Św. Piotra i Waszyngtona. Po opuszczeniu przez zawodników terenu Gdyni (około godz. 12.50) nastąpi chwilowe (trwające około 1 godziny) otwarcie dla ruchu pojazdów ulic, poza: Świętojańską, al. Jana Pawła II, Skwerem Kościuszki i ul. Waszyngtona na odcinku od Skweru do Pułaskiego. Uwaga! Od godz. 11.00 aż do zakończenia przejazdu wracających z „pętli” kolarzy, w związku z zamknięciem ul. Chwarznieńskiej, nie będzie możliwości zjazdu łącznicą od drogi obwodowej na ul. Chwarznieńską. Natomiast możliwy będzie wyjazd mieszkańców z Chwarzna w kierunku obwodnicy Trójmiasta oraz z Witomina, od ul. Sosnowej również w ww. kierunku.
Uwaga! Na skrzyżowaniach, które w danym momencie będą dostępne dla ruchu pojazdów samochodowych dopuszczony zostanie przejazd wyłącznie na zasadach i w zakresie określonym przez funkcjonariuszy zaangażowanych w zabezpieczenie trasy wyścigu.
25 czerwca:
– od ok. 9.00 nastąpi zamknięcie ulicy Świętojańskiej na odcinku od skrzyżowania z al. Marsz. Piłsudskiego do 10 Lutego oraz trasy obejmującej: al. Zwycięstwa – Stryjską – Małokacką – Chwarznieńską – Wiczlińską – Marszewską – (wyjazd na obszar ościennych gmin i powiatów oraz powrót przez Koleczkowo) – Marszewską – Wiczlińską - Chwarznieńską – Małokacką– Stryjską – al. Zwycięstwa;
– dodatkowo od godz. 10.00 wyłączona z ruchu zostanie ul. Świętojańska na północ od skrzyżowania ze skwerem Kościuszki oraz pozostałe fragmenty trasy przejazdu obejmujące: pl. Kaszubski, ul. Portową, ul. Jana z Kolna, Wiśniewskiego, Polską, Chrzanowskiego, Wendy, ul. Św. Piotra i Waszyngtona.
Po opuszczeniu przez zawodników terenu Gdyni (około godz. 11.00) nastąpi chwilowe (trwające około 1 godziny) otwarcie dla ruchu pojazdów następujących ulic: al. Zwycięstwa – Stryjska – Małokacka – Chwarznieńska – Wiczlińska – Marszewska. Uwaga! Od godz. 9.00 aż do zakończenia przejazdu wracających z „pętli” kolarzy, w związku z zamknięciem ul. Chwarznieńskiej, nie będzie możliwości zjazdu łącznicą od drogi obwodowej na ul. Chwarznieńską. Natomiast możliwy będzie wyjazd mieszkańców z Chwarzna w kierunku obwodnicy Trójmiasta oraz z Witomina, od ul. Sosnowej również w ww. kierunku.
Uwaga! Na skrzyżowaniach, które w danym momencie będą dostępne dla ruchu pojazdów samochodowych dopuszczony zostanie przejazd wyłącznie na zasadach i w zakresie określonym przez funkcjonariuszy zaangażowanych w zabezpieczenie trasy wyścigu.
Kierowcy jadący na odcinku Gdynia Orłowo oraz Redłowo – Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana i Śródmieście mogą korzystać w ww. godzinach z trasy alternatywnej, tj. ul. Lotników i Drogi Gdyńskiej. W trakcie odbywających się zawodów ruch po ww. trasie będzie odbywać się bez utrudnień.
Dodatkowe informacje na temat zmian w rozkładzie jazdy oraz zmienionych trasach komunikacji zbiorowej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni można znaleźć na stronie www.zkmgdynia.pl.
Szczegółowe dane na temat wyścigu oraz kontakt z organizatorem dostępne pod adresem: http://mpkol.pl/?etap=25-06-gdynia , http://cyklo.info.pl/.
Jednocześnie ze względu na wymogi bezpieczeństwa i porządku publicznego, wszystkich uczestników ruchu drogowego prosimy o stosowanie się do wskazań biorących udział w zabezpieczeniu imprezy funkcjonariuszy Policji, strażników Straży Miejskiej i służb porządkowych organizatora.
– w związku z organizacją Gdyńskiego Nocnego Przejazdu Rowerowego
24 czerwca w godz. 21.00-23.30 odbędzie się przejazd rowerowy na trasie al. Topolowa-Płyta Redłowska-molo w Orłowie.
Uczestników ruchu drogowego prosimy o stosowanie się do wskazań biorących udział w zabezpieczeniu imprezy funkcjonariuszy Policji, strażników Straży Miejskiej i służb porządkowych organizatora.
– w związku z organizacją imprezy Open’er Festival
W dniach 28 czerwca-1 lipca w związku z „Open’er Festivalem” w godz. 13.00-5.30 zamykana dla ruchu pojazdów będzie ulica Zielona w Gdyni od skrzyżowania z ul. Płk. Dąbka w stronę dzielnicy Babie Doły. Podobnie jak w latach ubiegłych na ww. odcinku ulicy dopuszczony będzie wyłącznie ruch pojazdów należących do mieszkańców dzielnicy, przedsiębiorców prowadzących działalność na jej terenie i ich klientów, działkowiczów, żołnierzy i pracowników wojska, służb komunalnych, a także ruch pojazdów ZKM (linie stałe jeżdżące trasą do Babich Dołów oraz specjalnie uruchamiane na czas festiwalu linie autobusowe).
Przystanek autobusów ww. linii specjalnej przeznaczonej do obsługi ruchu pasażerskiego związanego z przewozem gości festiwalowych wzorem lat ubiegłych umieszczony zostanie na ul. J.Wiśniewskiego w pobliżu dworca Gdynia Główna.
We wtorek 27 czerwca na ul. Janka Wiśniewskiego wyznaczony zostanie buspas. Będzie się on rozpoczynał od wiaduktów przy dworcu SKM Gdynia Stocznia do przystanku linii OF przy Gdyni Głównej. Zostanie też zamknięty chodnik po prawej stronie ul. Janka Wiśniewskiego od przejścia dla pieszych przy SKM Gdynia Stocznia w kierunku Placu Konstytucji. Ruch pieszy odbywać się będzie lewą stroną ul. Janka Wiśniewskiego w kierunku centrum.
Dotychczasowa, stała organizacja ruchu na skrzyżowaniach i w ciągu wymienionych dróg zostanie przywrócona około godz. 6.00 w niedzielę, 2 lipca.
Z uwagi na szeroki zakres planowanych zmian, wszystkich mieszkańców Gdyni oraz osoby uczestniczące w „Open’er Festival” prosimy o korzystanie ze środków komunikacji zbiorowej, które w trakcie festiwalu korzystać będą mogły z wyżej opisanych udogodnień.
Natomiast kierowcom zamierzającym pokonywać trasę z centrum Gdyni do dzielnic północnych w godzinach popołudniowych w czasie festiwalu sugerujemy rezygnację z podróży ul. J.Wiśniewskiego i kierowanie się na ul. Morską.
Jednocześnie ze względu na wymogi bezpieczeństwa i porządku publicznego, wszystkich gości festiwalu oraz stałych mieszkańców Gdyni prosimy o stosowanie się do wskazań i zaleceń funkcjonariuszy Policji, strażników Straży Miejskiej oraz przedstawicieli służby informacyjnej organizatora biorących udział w zabezpieczeniu m.in. tras dojazdowych.
Szczegóły (zamknięcia, trasy itp.) na stronie www.zdiz.gdynia.pl oraz www.zkmgdynia.pl.