1283 (1083) 2017-06-30 - 2017-07-13

Pomorskie Miasteczko Zawodów w lipcu

Bezpłatne działania realizowane przez Fundację Gospodarczą w ramach projektu Pomorskie Miasteczko Zawodów w lipcu:
– podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel: 18-19 lipca w godz. 9.00-13.00,
– Jak napisać biznesplan: 20 lipca w godz. 9.00-13.00.
Zajęcia wymagające wcześniejszego ustalenia terminu:
– poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej),
– doradztwo biznesowe,
– konsultacje komputerowe.
Kontakt tel. pod nr 58 622 20 52, 58 622 60 17 lub osobisty w Fundacji Gospodarczej (ul. Olimpijska 2, pokój 106 (I p.)).
Więcej na www.fundacjagospodarcza.pl.
Projekt Pomorskie Miasteczko Zawodów jest dofinansowany ze środków miasta.