1283 (1083) 2017-06-30 - 2017-07-13

Projekt „Ekspert przez doświadczenie”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji projektu „Ekspert przez doświadczenie” zaprasza gdynian:
– pozostających bez zatrudnienia,
– z doświadczeniem choroby psychicznej,
– zainteresowanych zwiększeniem kwalifikacji zawodowych.
Program przewiduje wsparcie zespołu specjalistów (indywidualne wsparcie pracownika socjalnego, doradcy ds. osób niepełnosprawnych, psychologa, doradcy zawodowego, trenera pracy), indywidualnie dobrane kursy zawodowe, zajęcia grupowe (warsztaty aktywnego poszukiwania zatrudnienia), grupy wsparcia.
Kontakt: Zespół ds. Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Wendy 7/9 Gdynia – budynek Multimediów, IV piętro; tel. 785 101 602, 785 101 606.
Projekt jest realizowany w okresie od 1.06.2017 do 28.02.2018.