1283 (1083) 2017-06-30 - 2017-07-13

„Sprawni w pracy 2017”

Centrum Integracja Gdynia (ul. Traugutta 2) zaprasza do udziału w projekcie „Sprawni w pracy 2017”, którego głównym celem jest pomoc osobom z niepełnosprawnością w znalezieniu pracy odpowiadającej ich możliwościom i wykształceniu.
Projekt jest adresowany do osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia, nieaktywnych zawodowo – mieszkających na terenie województwa pomorskiego.
W projekcie mogą wziąć udział osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, bez względu na rodzaj niepełnosprawności: kobiety (16-60 lat), mężczyźni (16-65 lat), niebędące uczestnikami WTZ (Warsztatów Terapii Zajęciowej) i ZAZ (Zakładów Aktywności Zawodowej).
Projekt zakłada indywidualne doradztwo zawodowe, etykietę biznesu, pośrednictwo pracy oraz aktywne poszukiwanie pracy, poradnictwo psychologiczne, konsultacje specjalistyczne oraz szkolenia zawodowe.
Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON i będzie realizowany do 31.03.2018. Zgłoszenia osobiste w dni powszednie w godz. 8.00-16.00, tel. 505 606 776 lub mailowe na adres: gdynia@integracja.org.