1284 (1084) 2017-07-14 - 2017-07-27

Stowarzyszenie „Cisza”

Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza” (ul. Morska 89) zaprasza:
– osoby niepełnosprawne na zajęcia z rehabilitacji i psychoterapii realizowane w ramach konkursu nr 24 PFRON,
– osoby niepełnosprawne czekające na miejsce w WTZ, SDS lub innym ośrodku wsparcia swojego klubu
– do Klubu Seniora w ramach programu realizowanego przez Stowarzyszenia GDYNIA 55+ zleconego przez gminę
– na zajęcia kulinarne, z rekreacji ruchowej, relaksacji, arteterapii.
Kontakt tel. 58 622 88 61.