Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1285 (1085) 2017-07-28 - 2017-08-10

500+ – od 1 sierpnia czas złożyć wniosek

Osobom pobierającym świadczenie wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” przypominamy, że we wrześniu 2017 r. otrzymają ostatnią wypłatę świadczenia 500+ za upływający okres zasiłkowy. Aby otrzymywać wypłaty od 1 października, konieczne jest złożenie wniosku na nowy okres świadczeniowy 2017/2018.
Przyjmowanie wniosków 500+ będzie odbywało się od 1 sierpnia w poniedziałki i czwartki w godz. 8.30-18.00 oraz wtorki, środy i piątki w godz. 8.30-15.30. Wnioski można składać wyłącznie w Wydziale Spraw Społecznych (ul. 10 Lutego 24, pok. 206).
Wnioski można przesyłać drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy „Emp@tia”. Do wniosków składanych tą drogą należy załączyć istotne dla sprawy dokumenty w formie skanów (np. wyroki sądowe, dot. opieki nad dziećmi, orzeczenia o niepełnosprawności, dokumenty PIT-11).
W przypadku pobierania świadczenia na pierwsze dziecko, tj. z uwzględnieniem kryterium dochodowego (800 zł netto na osobę, a 1 200 zł, gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością), rokiem bazowym do wyliczenia dochodu rodziny będzie rok 2016. W przypadku zmian w sytuacji zawodowej w roku 2016 lub 2017 należy przygotować PIT-11 za rok 2016 i świadectwa pracy. W przypadku podjęcia nowej pracy w roku 2017 należy dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu „netto” za drugi przepracowany miesiąc. Informacje dotyczące daty rozpatrzenia wniosku lub aktualnego statusu sprawy będzie można uzyskać jedynie osobiście. Te informacje nie będą udzielane drogą telefoniczną.