1285 (1085) 2017-07-28 - 2017-08-10

Projekt: Zdobywam Pracę!

Centrum Integracja Gdynia (ul. Traugutta 2) zaprasza do udziału w projekcie „Zdobywam Pracę!”, którego głównym celem jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością.
Projekt jest adresowany do osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia, nieaktywnych zawodowo – mieszkających na terenie województwa pomorskiego.
W projekcie mogą wziąć udział osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, bez względu na rodzaj niepełnosprawności, kobiety i mężczyźni w wieku aktywności zawodowej, niebędące uczestnikami WTZ (Warsztatów Terapii Zajęciowej), ZAZ (Zakładów Aktywności Zawodowej), niebędące jednocześnie beneficjentami ostatecznymi innego projektu.
Projekt zakłada indywidualne doradztwo zawodowe, opracowanie indywidualnego planu działania, etykietę biznesu, pośrednictwo pracy oraz aktywne poszukiwanie pracy, poradnictwo psychologiczne, konsultacje specjalistyczne oraz szkolenia zawodowe. Zaplanowano także warsztaty kompetencji miękkich, aktywizacji zawodowej, spotkania aktywnego poszukiwania pracy, spotkania z pracodawcami.
Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON i będzie realizowany do 31.03.2018. Zgłoszenia osobiste w dni powszednie w godz.: 8.00-16.00, telefoniczne: 505 606 776 lub mailowe: gdynia@integracja.org.