1286 (1086) 2017-08-11 - 2017-08-24

500+ – od 1 sierpnia czas złożyć wniosek

Osobom pobierającym świadczenie wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” przypominamy, że we wrześniu 2017 r. otrzymają ostatnią wypłatę świadczenia 500+ za upływający okres zasiłkowy. Aby otrzymywać wypłaty od 1 października, konieczne jest złożenie wniosku na nowy okres świadczeniowy 2017/2018.

Przyjmowanie wniosków 500+ odbywa się od 1 sierpnia w poniedziałki i czwartki w godz. 8.30-18.00 oraz wtorki, środy i piątki w godz. 8.30-15.30. Wnioski można składać wyłącznie w Wydziale Spraw Społecznych (ul. 10 Lutego 24, pok. 206).
W przypadku pobierania świadczenia na pierwsze dziecko, tj. z uwzględnieniem kryterium dochodowego (800 zł netto na osobę, a 1 200 zł, gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością), rokiem bazowym do wyliczenia dochodu rodziny będzie rok 2016. W przypadku zmian w sytuacji zawodowej w roku 2016 lub 2017 należy przygotować PIT-11 za rok 2016 i świadectwa pracy. W przypadku podjęcia nowej pracy w 2017 roku należy dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu „netto” za drugi przepracowany miesiąc.

Informacje dotyczące rozpatrzenia wniosku lub aktualnego statusu sprawy będzie można uzyskać jedynie osobiście. Te informacje nie będą udzielane telefonicznie.