1286 (1086) 2017-08-11 - 2017-08-24

Olimpijski medal dla najlepszego chemika z Gdyni

Reprezentujący Polskę, a także Gdynię i województwo pomorskie Wojciech Jankowski – uczeń z II klasy matematyczno-fizyczno-chemicznej w III Liceum Ogólnokształcącym – zdobył brązowy medal na 49. Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej (49th International Chemistry Olympiad) odbywającej się w lipcu w Tajlandii.
Uzdolniony uczeń uzyskał prawo do reprezentowania Polski na Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej z uwagi na zdobycie tytułu laureata tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej w Warszawie.
Do udziału w olimpiadach przygotowywała go nauczycielka chemii Justyna Raulin.