Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1287 (1087) 2017-08-25 - 2017-08-31

Kursy i zapisy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Dąbka 207) zaprasza absolwentów gimnazjum do klas pierwszych: Technikum nr 3 (w zawodach: technik przemysłu mody, technik usług fryzjerskich), Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 (w zawodach fryzjer i sprzedawca), Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 (w oddziałach wielozawodowych: budowlanych, mechanicznych, elektrycznych, kucharz, cukiernik, piekarz, stolarz, tapicer, fotograf, złotnik-jubiler). W szkole branżowej pracownik otrzyma wynagrodzenie i pomoc w znalezieniu praktyki.
Szczegóły na www.ckziu2-gdynia.edupage i sekretariacie pod nr. tel. 58 669 97 32, 58 669 97 33.
***
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych (ul. Żeromskiego 31) prowadzi zapisy na kierunki: opiekun medyczny, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca, higienistka stomatologiczna. Kontakt tel. 586208117. Więcej na www.wzspgdynia.pl
***
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 (ul. Raduńska 21) zaprasza dorosłych (min. 15 lat) do nauki w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w klasie VII w r. szk. 2017/2018 oraz do ukończenia Szkoły Podstawowej w kl. VIII. Możliwość kontynuacji nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (3-letnim).
Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym dziennie lub wieczorowo oraz w systemie zaocznym (co dwa tygodnie).
Placówka realizuje program kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016-2020. Działanie 6.1. Aktywna integracja.
Po ukończeniu szkoły zapewnia zdobycie zawodu w Szkole Policealnej nr 10 dla Dorosłych w zawodach: technik usług kosmetycznych, technik administracji, technik rachunkowości, technik informatyk, technik tyfloinformatyk, technik ochrony fizycznej i mienia. Kontakt: tel./fax. 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl.
***
Towarzystwo Polsko-Niemieckie (ul. Mściwoja 9/3c) przyjmuje zapisy na zajęcia z języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Liczba miejsc ograniczona.
Rozpoczęcie zajęć – połowa września.
Zapisy drogą mailową: e-mail: tpngdynia@op.pl, www.tpngdynia.pl. Zapisy tel. 513 37 46 46 do 14 września w poniedziałki i czwartki w godz. 10.00-11.30.
Zapisy w siedzibie odbędą się 6 września w godz. 16.30-18.00.
***
Bezpłatna szkoła dla dorosłych „Cosinus” prowadzi zapisy na następujące kierunki: technik informatyk, technik administracji, technik rachunkowości, technik bhp, technik usług kosmetycznych, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik eksploatacji portów i terminali oraz do Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego. Zajęcia odbywają się w weekendy, co dwa tygodnie.
Szczegóły na www.cosinus.pl, e-mailowo gdynia@cosinus.pl lub pod nr. tel. 58 622 65 58, 58 620 39 04 oraz w sekretariacie (ul. Kołłątaja 1).