1287 (1087) 2017-08-25 - 2017-08-31

Przebudowa skrzyżowania Podjazd-Dworcowa-10 Lutego – drugi etap

Trwa przebudowa skrzyżowania ulic Podjazd-Dworcowa-10 Lutego. 24 sierpnia o godz. 5.00 nastąpiła zmiana organizacji ruchu w tym rejonie. Zmotoryzowani poruszają się po dotychczas remontowanym odcinku ulicy Podjazd, a drogowcy przenieśli się na sąsiednią jezdnię. Drugi etap prac potrwa około miesiąca.
Przez miesiąc drogowcy remontowali dwa pasy ruchu w kierunku centrum oraz przebudowali instalacje podziemne na tym odcinku.
Zmiany w organizacji ruchu dotyczą jedynie ulicy Podjazd. Nowa organizacja ruchu wprowadzona na drogach objazdowych, tj. na ulicach Wójta Radtkego, Władysława IV, 3 Maja, Dworcowej i 10 Lutego, nie uległa zmianie.
Nadal ograniczeniom podlega ruch ciężarowy w centrum. Ruch pieszy na ul. Podjazd odbywa się bez zmian – chodnik znajdujący się po stronie al. 17 Grudnia pozostaje zamknięty.
Zmiany związane są nie tylko z przebudową geometrii skrzyżowania i wykonaniem nowej nawierzchni, ale także z przebudową skomplikowanej sieci uzbrojenia, która występuje w tym rejonie. Mowa tu o sieci wodociągowej, gazowej, telefonicznej, trolejbusowej, a także kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz kanalizacji technicznej.
Więcej pod adresem http://gdynia.pl/podjazd2.