1287 (1087) 2017-08-25 - 2017-08-31

Wolontariusze na start

YMCA Gdynia (ul. Żeromskiego 26) poszukuje wolontariuszy chcących poprowadzić zajęcia, wykłady, lektoraty na gruncie Gdyńskiej Akademii Srebrnego Wieku. Kontakt tel. 58 620 31 15 lub e-mail: ymcacentrum@wp.pl
***
Fundacja FLY (ul. Świętojańska 36/2) poszukuje wolontariuszy do prowadzenia zajęć ruchowych, artystycznych, hobbystycznych, lektoratów i wykładów dla seniorów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Fundacji FLY. Zgłoszenia (CV oraz krótki opis proponowanych zajęć) należy przesłać na adres: biuro@fundacjafly.pl.