1288 (1088) 2017-09-01 - 2017-09-07

Czas zmian na Meksyku

Lepsze skomunikowanie z centrum miasta, budowa lub przebudowa osiedlowych ulic, wygodne dla pieszych dojście do dworca, a także miejsce spotkań dla mieszkańców. Na gdyńskim osiedlu Meksyk w zaawansowaną fazę weszły przygotowania do działań inwestycyjnych. Urzędnicy poszukują wykonawcy, który opracuje dokumentację projektową dla północnego etapu węzła integracyjnego w Gdyni Chyloni. Początek prac – w przyszłym roku.
Projekt zmian na osiedlu Meksyk zakładać ma kilka kwestii, na które mieszkańcy zwracali uwagę podczas ubiegłorocznych konsultacji społecznych zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji. To m.in. budowa od zera nowej drogi, równoległej do ulicy Orzechowej. Przebiegać będzie od ulicy Hutniczej – od skrzyżowania, które w ramach inwestycji również zostanie wybudowane.
Odciąży wąskie drogi osiedlowe obsługujące kierowców z północnych części miasta dojeżdżających do dworca PKP w Chyloni. Realizacja całej inwestycji ułatwi życie mieszkańcom Meksyku – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Wśród podstawowych celów rewitalizacji osiedla jest podniesienie jakości i dostępności przestrzeni publicznej czy zapewnienie dostępu do podstawowej infrastruktury technicznej.
Na nowym skrzyżowaniu wybudowana ma zostać sygnalizacja świetlna, która da priorytet podróżującym komunikacją miejską. Sama ul. Hutnicza również ma zostać lekko przebudowana. Wspomniana wyżej inwestycja nieść będzie bowiem konieczność przesunięcia obecnego przejścia dla pieszych oraz przystanku autobusowego – także ze względu na przebudowę i utwardzenie ulicy Orzechowej (od ul. Hutniczej do dworca Chylonia) wraz z budową ścieżki dla rowerzystów.
A to dopiero początek zmian po tej stronie ulicy Hutniczej. Nowa droga kończyć się będzie nie na prowizorycznym parkingu, a otoczy pętlę autobusową, która skomunikuje osiedle Meksyk z centrum miasta.
Tuż obok pojawić się mają miejsca postojowe dla 140 samochodów, co rozwiąże obecne problemy z parkowaniem w okolicy. W ramach inwestycji powstać ma także parking bike&ride na 40 rowerów i miejsce na stację roweru miejskiego.
Udogodnienia czekają pieszych – w tym seniorów, osoby niepełnosprawne i rodziców z dziećmi w wózkach. Wzdłuż utwardzanych ulic pojawić się mają chodniki i oświetlenie. W planach jest nowe, wygodne zejście do tunelu PKP wraz z rampą. Przy pętli, wzdłuż nowej drogi, oraz na placu przed dworcem pojawić ma się zieleń oraz mała architektura, w tym miejsca odpoczynku.
Gminny Program Rewitalizacji przewiduje również budowę placu rekreacyjnego w okolicy dworca PKP. Dziś nie ma tu takiego miejsca, a lokatorzy osiedla zgłaszali potrzebę jego stworzenia. To umożliwi integrację mieszkańców, także międzypokoleniową – mówi wiceprezydent Michał Guć.
Inwestycja objąć ma też północną stronę ulicy Hutniczej. Na odcinku ul. Nowodworskiego przez ul. Palmową wybudowana ma zostać kanalizacja deszczowa. Dzięki połączeniu z istniejącą siecią w ul. Przemysłowej, mieszkańcy posesji w rejonie Nowodworskiego 63 nie będą się już musieli martwić o to, że po większych opadach ich domy zostaną zalane.
Po tej stronie ul. Hutniczej remont przejdą odcinki ul. Orzechowej i Nowodworskiego, a także północna część ul. Palmowej, co poprawi komfort poruszania się po tej części osiedla.
Na zgłoszenia potencjalnych wykonawców projektu LIS, które ogłosiło przetarg, czeka do pierwszych dni września. Na przygotowanie dokumentacji wykonawca będzie miał ok. ośmiu miesięcy. Planuje się, że inwestycja w terenie mogłaby się rozpocząć w roku 2018.
Środki na realizację inwestycji pochodzą z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.