1289 (1089) 2017-09-08 - 2017-09-14

Bądź aktywny z Pracownią – wróć do pracy

Od realnego planu działania, po zdobycie satysfakcjonującej pracy. Po drodze czeka także m.in. szereg kursów zawodowych, spotkania z doradcami, a także pełna oferta warsztatów – zawodowych i hobbystycznych. Właśnie trwa nabór chętnych.
W ramach Pracowni realizowane są cztery główne ścieżki: „Aktywność obywatelska i włączenie społeczne”, której uczestnicy m.in. biorą udział w warsztatach zawodowych i hobbystycznych, angażują się w wolontariat i spotykają się z lokalnymi pracodawcami.
Ścieżka „Intensywnego wsparcia społeczno-zawodowego” to możliwość skorzystania z pośrednictwa pracy, pomocy psychologicznej w zakresie rozwiązywania bieżących problemów, szkoleń zawodowych i warsztatów m.in. z zakresu obsługi komputera. Działania w ramach „Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością” skupiają m.in. doradztwo socjalne, spotkania ze specjalistami niezależnego życia (rehabilitantami, dietetykami, lekarzami) oraz zdobycie i podniesienie umiejętności zawodowych.
Ostatnia ścieżka umożliwia skorzystanie z warsztatów i szkoleń zawodowych, wsparcia psychologicznego oraz udział w programie reintegracji społecznej. Zajęcia tej ścieżki realizowane będą od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.
Udział w projekcie mogą wziąć osoby zamieszkujące Gdynię oraz w trudnej sytuacji życiowej. Wystarczy przyjść w do Laboratorium Innowacji Społecznych (al. Zwycięstwa 96/98) lub do siedziby Centrum Integracji Społecznej (ul. Energetyków 13 A) i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Realizatorzy programu w ciągu 7 dni zaproponują termin spotkania. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Wszelkie informacje pod nr. 58 727 39 00 oraz na stronie www.aktywizacjawgdyni.pl.

ikona