1289 (1089) 2017-09-08 - 2017-09-14

Dla sprzedawców alkoholu

30 września upływa termin wpłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 r.
Wpłaty można dokonać w kasie UM lub na konto PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045.
W przypadku dokonywania przelewu należy podać tytuł: III rata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkohol, nr zezwoleń na sprzedaż alkoholu, adres punku sprzedaży napojów alkoholowych.
Kopie dowodów wpłaty należy przedłożyć w pokoju 223 Urzędu Miasta w godz. 8.00-16.00 (od poniedziałku do piątku) lub przesłać mailem na adres: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl.

ikona