1289 (1089) 2017-09-08 - 2017-09-14

Promocja oficerów na pokładzie ORP Błyskawica

Marynarka Wojenna wzbogaciła się o 22 nowych oficerów. Uroczysta promocja tradycyjnie odbyła się na pokładzie ORP „Błyskawica”.
Ceremonia nawiązuje do średniowiecznej, rycerskiej tradycji. Mianowania na stopień podporucznika marynarki dokonał szef Sztabu Generalnego WP generał broni dr Leszek Surawski.
W uroczystościach wziął udział Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz.
Promocja na stopień podporucznika odbywa się przez dotknięcie szablą lewego ramienia przyklękającego podchorążego. Z rąk rektora-komendanta AMW, komandora prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta, oficerowie otrzymali kordziki oficerskie, które od tej pory będą nosić do stroju galowego.
Ceremonię uświetnił udział Kompanii Reprezentacyjnej i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Całość zakończyła defilada wszystkich pododdziałów.
W gronie podporuczników marynarki 17 (w tym 2 kobiety) studiowało na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, a 5 na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym Akademii Marynarki Wojennej.

ikona