1289 (1089) 2017-09-08 - 2017-09-14

Supertransport dla osób z niepełnosprawnościami

Podopieczni Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Maciejewicza w Gdyni wkrótce będą mogli korzystać z mikrobusów specjalnie przystosowanych do ich potrzeb. Na ten cel przeznaczono ponad 200 tys. zł.
31 sierpnia Dyrektor Oddziału Pomorskiego PFRON Dariusz Majorek, Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Stec i wiceprezydent Gdyni Michał Guć podpisali umowę na zakup dwóch wyspecjalizowanych mikrobusów.
Jak tłumaczy wiceprezydent Michał Guć:
Dostępność komunikacyjna dla osób niepełnosprawnych jest kluczowym czynnikiem, który ułatwia ich rehabilitację społeczną i zawodową, stąd z perspektywy miasta jest to bardzo ważny element funkcjonowania systemu. Dzisiejsze umowy skutkują dofinansowaniem dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Dzięki temu obie placówki zakupią nowe busy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Każdy mikrobus pomieści 9 pasażerów, w tym czterech poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dzięki temu osoby niepełnosprawne będą miały zapewniony codzienny – a co najważniejsze – bezpieczny transport na zajęcia prowadzone w gdyńskich placówkach. Takie rozwiązanie pozwoli im aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Zapewni także lepsze funkcjonowanie w środowisku lokalnym.
O tym jak bardzo istotne są tego typu działania przypomiał wiceprezydent Michał Guć:
Prezydent Gdyni zdecydował o przekazaniu większych funduszy na usługę transportu od drzwi do drzwi. Oferujemy ją mniej więcej od roku. I jak się okazało w praktyce osoby niepełnosprawne chętnie z niej korzystają, stąd taka decyzja.
Umowa na zakup mikrobusów dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni została podpisana w ramach tegorocznej edycji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Jej realizacja nastąpi najpóźniej w I kwartale 2018 r. Koszt całkowity zakupu pojazdów wynosi 293.109,00 zł.

  • ikonaOpublikowano: 07.09.2017 16:04
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 07.09.2017 16:04
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona