1289 (1089) 2017-09-08 - 2017-09-14

Zmiany w organizacji ruchu w dniach 16-24 września

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje:
– w związku z obchodami „Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu” 16 września w godz. 6.00-21.00 wyłączona z ruchu będzie al. Jana Pawła II za wjazdem do Mariny.
***
– w związku z 42. Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych przewidywane są następujące zmiany w organizacji ruchu:
– w dniach 16-24 września całkowicie zamknięta dla ruchu pojazdów będzie ul. Baduszkowej. Dla dwukierunkowego ruchu zostanie udostępniony dotychczas jednokierunkowy odcinek ulic Armii Krajowej i Zawiszy Czarnego między parkingiem a Teatrem Muzycznym,
– 23 września w godz. 14.00-21.30 z uwagi na uroczystą galę zostaną wyłączone z ruchu: ul. Armii Krajowej (od ul. Świętojańskiej do ul. Zawiszy Czarnego (z zachowaniem obsługi komunikacyjnej ul. Józefa Wybickiego i pl. Grunwaldzkiego)), Zawiszy Czarnego, Karola Borchardta,
***
– w związku z obchodami 78. Rocznicy Agresji ZSRR na Polskę 17 września na czas przejścia uczestników uroczystości po mszy świętej z kolegiaty pod pomnik „W Hołdzie Zesłańcom Sybiru” w parku Rady Europy nastąpi całkowite ograniczenie ruchu drogowego w godz. 10.50-11.30 na następujących ulicach: Świętojańskiej (od ul. 10 Lutego do ul. Armii Krajowej) i Armii Krajowej (od ul. Świętojańskiej do parkingu przy ul. Zawiszy Czarnego).
Wszystkich kierowców prosimy o dostosowanie się do zmienionej organizacji ruchu oraz podporządkowanie się poleceniom wydawanym przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej.

ikona