1290 (1090) 2017-09-15 - 2017-09-21

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza nieuczęszczające do przedszkola:
– dzieci w wieku 2,5-4 lat na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44).
Zajęcia będą odbywać się w poniedziałek i wtorek w godz. 15.00-17.30 oraz od środy do piątku w godz. 15.00-17.00.
– dzieci w wieku 2,5-4 lat na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 44 (ul. Tatarczana 4, tel. 58 629 30 62) 23 września w godz. 9.00-14.00.
Udział jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy miasta.