1291 (1091) 2017-09-22 - 2017-09-28

Irlandzkie centrum badawczo-rozwojowe w Gdyni

Irlandzka firma Benetel otworzyła swoje pierwsze międzynarodowe biuro oraz centrum działalności badawczo-rozwojowej, wybierając lokalizację w gdyńskim Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym.
Firma Benetel z siedzibą w Dublinie od 2001 roku jest jednym z pionierów w dziedzinie tworzenia małych stacji bazowych LTE (ang. LTE small cells).
Benetel pracuje nad stworzeniem przenośnej, ultramałej stacji bazowej LTE w częstotliwościach dedykowanych bezpieczeństwu publicznemu, które mogą działać w samochodach policyjnych, wozach strażackich i karetkach pogotowia. Rozwiązanie to może zapewnić sztabowi kryzysowemu stabilną sieć 4G, która umożliwi sprawną komunikację, uniezależnioną od panujących warunków, a także niewrażliwą na przeciążenia sieci.
W nadchodzących 18 miesiącach firma planuje powiększenie gdyńskiego zespołu i rozwój oddziału w kierunkach technologii 4G oraz wczesnych innowacji z zakresu pre-5G.
Poszukiwani będą przede wszystkim doświadczeni absolwenci elektrotechniki zainteresowani tworzeniem analogowych oraz cyfrowych urządzeń radiotechnicznych.