1291 (1091) 2017-09-22 - 2017-09-28

W środę XXXV Sesja Rady Miasta

27 września o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) odbędzie się XXXV Sesja Rady Miasta Gdyni.
Głosowaniu zostaną poddane teksty uchwał w sprawie:
– zmiany nazwy ulicy Dywizji Kościuszkowskiej,
– uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Pasiecznej oraz ul. Storczykowej,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Sieradzkiej,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 6
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Widnej/Chwarznieńskiej,
– wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Inżynierskiej,
– wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni udziału 1/4 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wincentego Pola 2/72 w Gdyni,
– wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Zbożowej
– wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej,
– wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej,
– wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Okrężnej,
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Promienna 4,
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej 1,
– wyrażenia zgody na sprzedaż garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.,
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Paderewskiego 3-5,
– ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Krokowskiej w Gdyni.
Szczegóły na www.gdynia.pl/bip.