1291 (1091) 2017-09-22 - 2017-09-28

Zmiany organizacji ruchu w dniach 22-24 września

W związku z 42. Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych przewidywane są następujące zmiany w organizacji ruchu:
– do 24 września całkowicie zamknięta dla ruchu pojazdów będzie ul. Baduszkowej. Dla dwukierunkowego ruchu zostanie udostępniony dotychczas jednokierunkowy odcinek ulic Armii Krajowej i Zawiszy Czarnego między parkingiem a Teatrem Muzycznym,
– 23 września w godz. 14.00-21.30 z uwagi na uroczystą galę zostaną wyłączone z ruchu: ul. Armii Krajowej (od ul. Świętojańskiej do ul. Zawiszy Czarnego (z zachowaniem obsługi komunikacyjnej ul. Józefa Wybickiego i pl. Grunwaldzkiego)), Zawiszy Czarnego, Karola Borchardta.
Kierowców prosimy o dostosowanie się do zmienionej organizacji ruchu i podporządkowanie się poleceniom wydawanym przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej.